Museumlocs

Museumlocs
De locs van verschillende musea in Nederland

de VSM ssn thump 1 de SSN