Benelux: de wanden

Benelux: de wanden

Op de tekeningen (van Arthur) is te zien hoe de wandindeling moet veranderen.

De eerste versie met keuken met klasse borden voor de 1e klas

in 1979 is de keuken is verwijderd en vervangen door 2e klas coupe’s