Staalschroot

Staalschroot

Jaarlijks worden grote hoeveelheden aan gebruikt staalschroot opnieuw gerecycled. Staalschroot heeft als bijzondere eigenschap dat het onuitputtelijk kan worden ingezet als hoogwaardige secundaire grondstof zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het materiaal. Dagelijks worden partijen schroot ingekocht van handelaren en overige leveranciers. Voordat ingekochte materialen verder worden verhandeld wordt het schroot eerst gesorteerd en indien nodig nog bewerkt. Na bewerking van het materiaal wordt het schroot gegroepeerd in diverse eindkwaliteiten. Het geproduceerde schroot is van dusdanig hoge kwaliteit dat het zowel nationaal als internationaal kan worden afgezet. Op nationaal niveau wordt gebruik gemaakt van bekende infrastructuren over de weg, per rail of via het water. Op internationaal niveau wordt veelal gebruik gemaakt van transport over het water. De exportlocatie in de Rotterdamse – en Amsterdamse haven vervullen hierin een centrale overslagfunctie.
Sinds enige jaren is de markt in het Verre Oosten een groeimarkt te noemen. De ontwikkeling van geavanceerde smelterijen en verwerkingsmogelijkheden alsmede de verbeterde infrastructuur maken het dan ook mogelijk deze markten te bedienen met voormateriaal. Op de locatie Amsterdam wordt de exportkwaliteiten veelal gebundeld en verzend gereed gemaakt voor railtransport. De locaties nabij de wereldhavens Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen zijn met uitstekende verbindingen naar Europa, de Verenigde Staten en het Verre Oosten. Specialisten dragen zorg voor de kwaliteit, de juiste belading en controle op radioactiviteit in samenspraak met de eindverbruikers en de autoriteiten ter plaatse. Voor de export van staalschroot wordt veelvuldig gebruik gemaakt van schepen die enorme hoeveelheden aan schroot tegelijk kunnen vervoeren.

Kwaliteit
Ieder bedrijf produceert afval. Het milieuaspect speelt een steeds belangrijkere rol in de dagelijkse bedrijfsvoering. In toenemende mate verplicht de overheid het bedrijfsleven nog zorgvuldiger om te gaan met het milieu. Hiertoe worden bedrijven verplicht om volgens vastgestelde kwaliteitsnormen te werken.
ISO 9001:2000 en ISO 14001. kwaliteitscertificering waarborgt een correcte naleving en handhaving van de dienstverlening. De gecertificeerde werven zijn voorzien van radioactiviteit detectiepoorten. Dit is vooruitlopend op toekomstige ontwikkelingen op het gebied van radioactiviteitmeting. Tijdens de in- en uitgangscontrole vindt op iedere individuele vracht een radioactiviteitmeting plaats.
Per 1 januari 2005 zijn een aantal belangrijke wijzigingen in de wet en regelgeving op het gebied van de verplichte registratie, melding en transport van afvalstoffen (waaronder schroot) ingevoerd. Voor dit nieuwe document zijn een drietal nummers, te weten het VIHB nummer, het bedrijfsnummer en het afvalstroomnummer wettelijk verplicht gesteld.
Het VIHB nummer, dit is een registratienummer voor bedrijven die afval(schroot) vervoeren, inzamelen, (ver)handelen en bemiddelen Het bedrijfsnummer, dit is een uniek nummer dat aan ieder bedrijf, welk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel wordt toegekend Het afvalstroomnummer, dit nummer bestaat uit de verwerkingscode van vijf cijfers, de verwijzing naar de Euralcode (2 cijfers) en de laatste 5 cijfers van uw klantnummer van HKS Metals VIHB nummer . Na vermaling wordt het schroot gescheiden van de onzuiverheden en worden alle non-ferrometalen mechanisch uitgesorteerd. Zuiver vermalen schroot wordt verkocht aan de staalgieterijen; gemengde non-ferrometalen ondergaan in andere installaties nog diverse behandelingen teneinde iedere metaalsoort apart te kunnen hersmelten;  het vuil, afval van vb. rubber en plastiek ondergaat eveneens verdere behandeling voor recyclage. En worden met de ons welbekende Eanos-en afgevoerd.

De voorschriften door NS opgesteld

De Houten GTM NS59221 kolenwagen welke eigenlijk niet geschikt waren voor het transport van Schroot

.De kopschotten van deze wagens hadden nog al veel te lijden van het ruwe transport en los methoden

Om geschilderde “Om Essen” van Fleischmann  naar een aanvaardbare Nederlandse GTML

Duidelijk is te zien dat dit een wagen zonder remmen is. Daarom een L van luchtleiding in de soortnaam

De wagen beladen met kleinschroot uit een metaalfabriek. Als lading is hier gebruikgemaakt van materiaal wat gebruikt wordt in de brandstoffilters van scheepsmotoren en wat met de schaar is fijn geknipt.

De zelfde wagen voor een 3900 van na de oorlog. (Dom en schoorsteenkrans zijn geverfd)

Onderweg naar de afnemer

Als de wagen maar van een kant zichtbaar is kan je hen in twee kleuren schilderen Hier is de wagen als Duitse Om zichtbaar.

Na de houtenwagens kwamen na de oorlog al snel de Stalen wagens. Hier de aanbevelingen van NS

Maatschets van de GTOW later de Es 027
Serie E: Open wagen
Openwagen met twee assen
Alles is open aan deze twee assige wagen; de bak, laadruimte, houten of stalen bodem, en stalen zij en kopwanden

Zo stelt DB-Schenker de E voor aan zijn klanten

Eric den Boer vervuilde zijn NS E voorbeeldig en vulde hem met allerhande ongesoorteerd       schroot.

     

De dienst van de stalenkolenbakken werd zachtjes aan overgenomen door de vierassige E’s die in het blauw in dienst kwamen. Hoewel dit hier haast niet meer te zien is.

Hudsonstraat Rotterdam-RMO december 1994

Op het laatst leken het wel lappendekens

De eerste NS Gargo Eanos in het rood Dit was in de tijd dat RMO aan de Hudsonstraat in Rotterdam nog wel eens wagens ontving

 

Perfect geweatherde modellen van een CSD Eaos beladen met gemalen schroot.