Klasseborden

 

Geschiedenis

In de trein kent men verschillende klassen van comfort. Een vervoerbewijs van een bepaalde klas geeft recht op naar keuze plaatsnemen in die klas of een goedkopere klas. Bij nummering (1e, 2e enz.) betekent een laag nummer een hogere prijs en meer comfort. Vroeger schreef men klasse, tegenwoordig meestal klas.

Aan de buitenkant werden email borden aangebracht met de klasse aanduiding.

 

Houten rijtuigen hadden op iedere deur van een coupe de klasse aanduiding staan. Dit was een zwart bord met een wit cijfer met daar boven de letter van de coupe A,B,C enz. Na de tweede wereldoorlog verplaatse met het klasse bord boven de deur van de coupe en verdween de letter die de coupe aanduid.

De klasse borden tot 1947 hadden een bolle vorm met de klasse aanduiding in wit op een zwarte ondergrond. Een schroef van deze plaatje zat op een iets andere plaats dan de andere drie. Dit is gedaan omdat als een rijtuig in de werkplaats kwam de borden verwijderd werden. De meeste arbeiders in de werkplaats waren ongeletterd en door de asymmetrische plaats van de ene schroef kon het bord maar op een manier geplaatst worden op de bak.

Bij de klasse borden van 1947 tot 1956 hadden de eerste en tweede klas een witte achtergrond met een zwart cijfer en de derde kas had een zwart achtergrond met een wit cijfer. Bij dit bord was de klasse aanduiding  op een plat vlak met op de plaats van de schroeven leen verdieping.

Bij de klasse borden van 1956 tot 1973 had de eerste klas een witte ondergrond met en zwart cijfer  en de tweede klas was zwart met een wit cijfer. De 3e klasse was vervallen. Toen het lettertype van de NS veranderde in een wat ranker type gebeurde dit ook met de klasse borden.

 

De klasse borden zijn allemaal leverbaar via contact.