SSN

SSN

De Stoom Stichting Nederland heeft zijn depot in Rotterdam. Zij rijden met hun stoomlocs op het vaste net van Nedeland.

SSN 01-1075  ex DB Op de 50-1255 na is dit de locomotief van de SSN die het langst op een revisie heeft moeten wachten. Zij kwam in 1977 samen met 23-023  naar Nederland en vonden standplaats in de openlucht aan het Marconiplein in Rotterdam De 10-1075 heeft o.a. de Railhobby 20 jaar jubileumexpres door Nederland getrokken

Model ROCO  met aanpassingen van o.a. nummerschilden en naam

De baureihe 41
Een van de best ontworpen en gebouwde locomotiefserie van de Deutsche Bundesbahn! In 1936 werd de eerste machine van de serie BR41 afgeleverd. In totaal zouden er 366 gebouwd worden waarvan de laatste in 1941 werd afgeleverd. Oorspronkelijk bedoeld voor het rijden van zogenaamde snelgoederentreinen. Door het trekken van slachtveetreinen, kregen de machines als snel de naam De Ossenlok. Door haar snelle acceleratie snelheid van maakte deze de ietwat ’trage’ maximale snelheid van 90 km/u goed, waardoor de locomotiefserie veelvuldig werd ingezet in de passagiersdienst.
In de jaren 1950 werd er bij 99 machines van deze serie de ketel vervangen door een nieuwe standaard ketel, die ook werd gebruikt bij de serie 03.10. Bij 44 machines van de serie BR41 werd de ketel werd een oliestook installatie aangebracht. Bij de omnummering in 1968 werden de kolengestookten exemplaren ondergebracht in serie BR041, en de olie gestookte exemplaren in serie BR042.
De 41 105 is in haar lange DB loopbaan gestationeerd geweest in Osnabrück, Kirchweyhe en haar laatste depot en tevens het laatste West-Duitse stoomlocdepot was betriebswerk Rheine. In 1968 werd ze omgebouwd tot oliestook, ze kreeg de ketel van de buitendienst gestelde olie gestookte 03 1051 en omgenummerd naar 042 105-7 dit werd uitgevoerd door Henschel. In 1976 werd ze verkocht aan de N.V. Provinciale Zeeuwse Energiemaatschappij (PZEM). In 1980 werd ze voor een symbolisch bedrag verkocht aan de Stoom Stichting Nederland. Na een kleine revisie kwam de 41 105 als enige oliegestookte locomotief in Nederland in dienst, waarbij ze jarenlang het gezicht vormde van de SSN. Na een revisie in tussen 1985 en 1988 kwam de locomotief weer in dienst tot 1991. De machine wacht op een grote ketelrevisie. Speciaal hiervoor zijn de oliestook onderdelen afkomstig van de 01 1075, die terug is gebouwd van oliestook naar kolenstook, bewaard en gerevideerd voor de 41 105. Op het moment is men aan het onderzoeken hoe de machine gereviseerd moet worden.

 De 41 241 werd in 1939 door Borsig afgeleverd, en gedurende haar actieve carriere was ze onderandere gestationeerd in de Betriebswerken Hannover, Braunschweig, Göttingen und Osnabrück. Na haar buitendienststelling door de DB in 1978 werd ze eigendom van de BSW-Gruppe Gelsenkirchen-Bismarck. Oorspronkelijk was ze onderdelen leverancier voor de eveneens daar verblijvende 41 360. In 1991 wordt ze door AW Meiningen gereviseerd.
Toen de 41 360 door een verlopen revisie termijn buitendienst werd gesteld, werd de 41 241 afgevelerd door AW Meiningen. Een van de eerste ritten was naar Narvik in Noorwegen. Door het passeren van de Poolcirkel kreeg de locomotief de naam Polarstern ( Poolster ) door de plaatselijke bevolking gedoopt, een naam die ze vandaag de dag nog draagt! . De 41 241 werd in 1999 buitendienst gesteld met een verlopen revisie termijn. Doordat de 41 360 weer terug keerde naar actieve dienst, was het financieel niet mogelijk 2 locomotieven bedrijfsvaardig te houden.
In december 2006 werd ze in bruikleen afgestaan aan de SSN door de Dampflok-Tradition Oberhausen, waar deze loc geen prioriteit meer had en in de weg stond. Sinds 24 december 2006 staat de loc tentoon gesteld zonder tender in het museumdepot. Het is niet de bedoeling de 41 241 te reviseren, daar de SSN al over een eigen machine van deze serie beschikt. 
Het model is van ROCO

SSN 65-018 werd voor een periode van 10 gehuurd van het Deutsche Dampflok Museum in Darmstadt. Na die 10 jaar bestond er de
mogelijkheid tot koop, waar de SSN vervolgens van gebruik gemaakt heeft.

In een zoektocht naar een geschikte tenderloc is men wel in Bochum-Dahlhausen geweest om te kijken naar de 66 002, maar het museum wilde
de loc niet afstaan. Het Deutsche Dampflok Museum zag er wel wat in, op
voorwaarde dat men aan een bedrijfsvaardig herstel zou gaan werken.

Momenteel is zij niet meer weg te denken bij bijzondere ritten

Model Fleischmann met aanpassingen van o.a. nummerschilden en naam

SSN 52-3879 ex OBB Deze lok in particulier eigendom en ondergebracht bij de SSN De 52-3879  heeft tijdens de feestelijkheden rondom NS150 jaar de show gestolen om samen met de 65 018 precies op tijd tijdens de TV uitzending door het station van Haarlem te denderen. Locomotief is nu in eigendom van de VSM

Model Liliput met aanpassingen van o.a. nummerschilden en naam

8815 is een Engelse War Department locomotief welke na de bevrijding hier bij NS is achter gebleven. De SSN heeft deze lok gevonden bij de mijn Engelshoven in Limburg en veiliggesteld. De Zadeltank locomotief is dankzij de inspanningen van Remmo Statius Mulder en zijn team weer in rijvaardige conditie.

Een PB-Messingmodel