Benelux: de wanden

Benelux: de wanden

Op de tekeningen (van Arthur) is te zien hoe de wandindeling moet veranderen.

De eerste versie met keuken met klasse borden voor de 1e klas

in 1979 is de keuken is verwijderd en vervangen door 2e klas coupe’s

Nadat we alle attributen van het dak afgeschuurd hebben is de volgende stap de goede wandindeling maken.

De plot van de BDk bak. Bij de onderste helft zijn de ramen al uitgesneden.

In het midden van elk raam loopt ook een snede . Snij alleen de rechte lijnen door.

En breek dan de ramen uit door langs de middenlijn de ramen naar binnen te drukken

De boven rand van de deur is nogal dun.

Daarom wordt deze als volgt uitgesneden. Laat de onderste rand staan en snij langs de treden van de rand erboven volgens de contour uit. Dit is dan het eindresultaat. Hierdoor is het nog steeds een makkelijk te verlijmen wand gebleven.

Bij de derde laag moeten we eerst het raam uitsnijden

Nadat we dit gedaan hebben dan pas snijden we het vierkant uit met de raamopening.

Nadat deze verwijderd zijn leggen we ze apart want ze worden in een latere fase weer terug geplakt.

Hier de drie lagen voor een wand van de ABKk. De eerst twee lagen die we opelkaar lijmen zijn de bovenste twee

De lagen 2 en 3 drukken met de bovenkant tegen een stalen liniaal. Hierdoor komen de lagen keurig recht op elkaar te liggen.

 

Daarna leggen we de 1e laag (de buitenkant) tegen de liniaal en lijmen we de andere twee lagen hierop.

Bij de derde laag moeten we dus geen lijm smeren aan de onderkant van de deur (op de foto hier is dat de bovenkant) want die moeten we straks als de wanden op elkaar zitten en uigehard netjes wegsnijden.

De bovenkant lijmen we met vloeibare lijm want andere lijm wil tijdens het vastdrukken onder de deurpost uitkomen en lelijke vlekken achterlaten.

De eerste zijwand zit netjes in elkaar

De bovenste wand met de openingen waar we straks het glas in gaan leggen en de buitenzijde zie je in de onderste wand.

Hier zijn alle vier de wanden klaar zoals je ziet is geen wand identiek aan zijn overligende wand. We leggen de wanden nu onder druk 24 uur weg zodat ze keurig kunnen uitharden.

de bakken van de piko hondekop zijn niet uitwisselbaar. Ze ziet dan het schroefgat niet overeen komt.

en het andere schroefgat ook niet.

Bij de BDk bak zou de motor voor drie coupes komen

Je zit de motor duidelijk zitten.

en bij de ABKk bak maar bij een coupe. Dus de wanden van de ABKk worden dus in de motorbak van de piko gebouwd.

Dus de wanden van de ABKk worden dus in de motorbak van de piko gebouwd. Dit wordt duidelijk aangegen in de plots.

We gaan nu de piko bak aanpassen. De bak naast de deur moet verwijderd worden, want deze was niet aanwezig bij de benelux

na netjes vijlen en schuren is deze verdwenen.

We halen de reling onder het raam weg want daar willen we straks een echte handgrepen hebben die los van de bak komen.

Het tyfoonrooster van de benelux is anders dan van de hondekop dus deze moet ook verwijderd worden. Leter op dat je het trekoog aan de onderkant laten zitten wat ik dus netjes weggeschuurd heb.

het dak

de wanden de schortplaten het interieur ramen en glas draaistellen verlichting onderdelen lijst