USTC spoorwegen

USTC spoorwegen

Tijdens de 2e Wereldoorlog werden door de oorlogshandelingen zware schade toegebracht aan de spoorwegen en het rollend materieel. Immers, de spoorwegen speelden een belangrijke en strategische rol in het hele gebeuren. De spoorwegen werden gebruikt om materieel, brandstof en manschappen aan te voeren. Hierdoor werden de spoorwegen zelf ook een doel om aan te vallen. Ook de vele sabotageacties om het de bezetter zo moeilijk mogelijk te maken zorgden voor veel schade. Na 1943 werd het duidelijk dat de Geallieerden, als zij Europa wilden bevrijden van de Duitse bezetters, zelf spoorwegmaterieel naar Europa moesten meenemen. Daarom werden er in Engeland en Amerika duizenden locomotieven, rijtuigen en goederenwagens gebouwd. Na D-Day werd al dat nieuwe spoorwegmaterieel eerst nog via de stranden van Normandië en later via de veroverde havens naar Europa verscheept.

Dit is wat de geallieerde aantroffen toen zij na de zware bombardementen voet aan land zetten. Van de infrastructuur was niet veel meer over.

Met het zelf meegebrachte Genie materiaal en de nog bruikbare spoorwagens werd een begin gemaakt met de opruimingen.

Met deze tractiemiddelen en depotmateriaal konden de geallieerde voorlopig niet doen. Daarom……. -…werden er direct na de lading kunstmatige havens aangelegd bij Arromanche waar begonnen kon worden met de aanvoer van o.a. spoorwegmaterieel.

Aankomst van de US 21, op een strand in Normandië. In de eerste dagen na de invasie kon nog niet van een echte haven gebruik gemaakt worden. Het lossen van het spoorwegmaterieel ging gewoon over het strand.

Door de open boegdeuren en de ramp werden de eerste stukken rails gelegd.

Geniesoldaten van het USTC bezig met het bouwen van de overgangsstukken tussen het strand en het Landingsvaartuig.

Overzicht vanaf de boeg naar het strand. Let eens op de winches en lieren die gebruikt worden om de zaak strak te trekken en onder controle te houden. Het lossen gebeurde uiteraard over de eb.=laag tij. Verderop zijn al enkele geloste wagens en locomotieven, uit een eerder transport, te zien die gebruikt gaan worden om deze lading uit het schip te trekken.

lossen van plattewagens

en van twee assige bakwagens

Zo kon GI-Jo trots poseren naast een volledig herstelde stoomlocomotief, uiteraard van Franse oorsprong!

Ze kwamen per spoor naar de haven ….en zo gingen zij ook naar het front

Spoedig was dit een normaal beeld achter de frontlinie. Alle GMC zijn hier nog steeds uitgerust met de witte invasie ster!

Na afloop van de 2e Wereldoorlog bleek veel van dat nieuw gebouwde materieel nog steeds te bestaan. Ook in Nederland werd veel “vreemd” materieel aangetroffen. Er werd dankbaar gebruik van gemaakt om het spoorwegbedrijf weer op het niveau van voor de oorlog te krijgen. Vooral het kolenvervoer vanuit Limburg naar de Randstad was van groot belang. Duitse, Franse, Amerikaanse en Engelse stoomlocs werden gebruikt om de eerste treinen te laten rijden. Na enige tijd werden door de werkplaats Tilburg weer herstelde Nederlandse stoomlocs afgeleverd, zodat al die buitenlandse locs buiten dienst konden. Sommige locs werden teruggestuurd naar hun rechtmatige eigenaar (Duitse en Franse locs). Andere werden simpelweg gesloopt. Weer andere locs kwamen bij fabrieken (Hoogovens) of kleinere spoorwegmaatschappijen (NTM) terecht
Behalve stoomlocs waren ook vele goederenwagens Nederland achtergebleven. Daaronder bevonden zich zo’n 2000 exemplaren van het “USA-TC” (United States of America Transportation Corps). Door de NS werden deze in 1947 overgenomen.
Na intensief gebruik en door de komst van nieuw gebouwde wagens werden de meeste exemplaren in de loop van de jaren ’50 buiten dienst gesteld. Omdat ze zo simpel van opbouw waren, werden ze vaak “hergebruikt” als opslagruimte. Dit kon bij een fabriek voor goederen zijn, maar ook vele boeren kochten deze wagenbakken op om, zonder assen, als kippenhok dienst te gaan doen.

 

Terug naar hoofdpagina historie