DE-5: De Bodems 

DE-5: De Bodems

De bodems van het vooroorlogs stroomlijn materieel waren geheel voorzien van schortplaten.

Een nieuwe methode wordt ontwikkeld: Een bodemplaat met uitsparingen voor de spanten, daar bovenop een gladde afwerkplaat. Onder de spanten weer een smallere plaat met uitsparingen voor de spanten. Over de spanten en de onderplaat komt een gladde laag 0.3 mm. Daaroverheen weer de verschillende schortplaten.

Zie voor de bak-doorsnee tekening de bakken pagina.

De spanten gelijmd tussen twe platen met uitsparingen. Dit vereenvoudigd en versneld de bouw aanzienlijk.
Behalve dat, wordt ook de naukeurigheid fors groter.

Merk Op: op de gladde bodemplaat zijn al de geleide balkjes voor de bak gelijmd… Fout !

Om de schortbeplating aan te brengen wordt de bodem zuiver haaks op een plaat 0.3mm gelijmd.

Het best gaat dit met Bison Verdunner.

We laten aan de bovenkant een stukje overstaan om de verdunner beter aan te kunnen brengen.

Dit stukje wordt later met een scherp mes weggesneden.

Na voldoende droging, kan de plaat omgezet worden. Er is tevens een kerf aangebracht waar de ronding van de bak ophoudt. Dit geeft een mooie strakke ‘vouw’

Als lijm wordt hier industrielijm gebruikt. Het materiaal staat immer fors onder spanning en moet gelijk vastzitten.

De tweede schortplaat onderlaag ook aangebracht.

Door het rondbuigen kunnen kleine hobbeltjes van ca 0.05 mm ontstaan. Deze zijn simpel weg te schuren met 800 waterproof.

De bovenkant van de bodem.

Lichtjes zijn de sporen van de weggesneden balkjes nog te zien…

De uitgesneden schorten, deels gemonteerd.

Eerst wordt het schort met Bison Verdunner op het vlakke deel vastgezet…

.

..In detail…

Daarna rondgebogen en langs de overstekende rand vastgezet met Bison Verdunner, waarmee ook de naden langsgelopen worden.

Tussen de schorten zit ca 0.5mm ruimte.

Met een strijklicht opname zijn de groeven mooi te zien.

De bakgeleide balkjes kunnen nu wel worden aangebracht.

Wat vergelijkingen met een Mat 46 bak van Lima…

… passing is naadloos !

… steeds meer dringt zich de vraag op: Heeft Lima destijds ook gebruikgemaakt van de NVM tekeningen ??