Rijnstraat 13

Rijnstraat 13

In Rijnsraat 13 is tegenwoordig het atelier gevestigd van de kunstenaar Gerard Brouwer. Vroeger was het gebouw een slachthuis. Dat men dat no zo interesant vond blijkt wel uit het feit dat ik tot nu toe nog geen foto’s uit die tijd heb kunnen terug vinden.

We’beginnen met foto’s temaken van de buitenkant. Vanuit zoveel mogelijk hoeken.   Daarna gaan we detail foto’s maken   Soms fotograveren we over het muurtje heen en daar waar mogelijk meten we alles netjes op   Daarna achter de computer omhet gebouw te tekenen. Nadat alles geplot is is dit het eindresultaat.