Bosbouwproducten/Schaaldelen

Bosbouwproducten/Schaaldelen

Bosbouwproducten/Schaaldelen is een afvalproduct wat ontstaat bij het verwerken van boomstammen tot planken, zij laten zich niet zoals planken en balken, netjes stapelen. Daarom worden deze delen voor transport van de zagerijen naar de papierindustrie tot grote pakketten gebundeld. In de beladingsvoorschtriften van NS wordt een beschrijving gegeven van het beladen van deze bosbouwproducten. In NS-taal spreekt men van hout in bundels, rondhout, schaalhout, spaanhout en sloophout. Dit alles niet gekantrecht. Het binden van de bundels voor vervoer in openwagens moet minstens eenmaal gebeuren als de bundels liggend zijn geladen en niet boven de wagenwanden uitsteken. Op platte wagens moeten de bundels zo gebonden worden, dat het hout niet kan uitschuiven. Dat geschiedt op de volgende wijze:
a) bundels tot 1 meter lengte minstens eenmaal binden;
b) rondhout langer dan een meter minstens tweemaal binden;
c) schaalhout en spaanhout van 1 tot 4 meter lengte minstens driemaal binden; langer dan 4 meter minstens viermaal binden. De bindingen moeten op gelijke afstand van elkaar aangebracht worden
d) voor in bulk vervoerd sloophout gelden andere regels.

Hierin zijn de voorschriften voor het vervoer  van Bosbouwproducten vastgelegd

 

De tekening zal een en ander verduidelijken.

Aanbevelingen van NS voor dit transport  

In de oude haven van Antwerpen kwam ik deze bundels schaalhout tegen Let eens op de grote ongelijkheid van de schaaldelen.

Een K wagen “netjes”beladen met schaaldelen. De wagen is een standaard product van de grote merken

Model geladen schaalhout op een LWGK. Deze 17 5 ton rongenwagen is ontstaan uit drie Roco rongenwagens

Let op de bindingen van de bundels volgens de voorschriften. Zorg dat de bundels NIET boven de rongen uitsteken.

    Terug naar de voor elke lading een wagon