Text

Text

Text

          Het model       De wanden netjes uitgesneden De grote stukken worden opelkaar gelijmd met b.v. Contacta van Revell en daarna onder druk weggelegd voor 24 uur zodat de lijmverbinding uitgehard is en we een rechte wand krijgen. Doen we dit niet dan krijgen we kromme wanden. We gaan ondertussen verder met het dak. Deze stukken vormen de spanten van het dak. Netjes in elkaar gelijmd daarna wordt het dak erop gelijmd Het is even passen en schuiven maar dan zit het netjes in elkaar.

De dakranden krijgen een strookje evergreen opgeplakt met bisonkitverdunner of MEK. Aan de ene kant evergreen 112 en aan de andere zijde 113.

De zijwanden hebben 24 uur uitgehard en nu gaan we verder met het opbouwen van de wanden. Tegen de bodemplaat wordt eerst de kortste wand gelijmd aan de onderkant. Deze is precies de breedte van de bodemplaat. Daarna de andere korte zijwand en we eindigen met de lange die er precies tussen past. De kopwanden hebben uitstekende kolommen die uit 3 lagen bestaan De kolommenzijn nu netjes aangebracht Het dak wordt gepast maar nog niet gelijmd Klaar voor de schilderbeurt