Wegvervoer van de C12c van de SGB

Wegvervoer van de C12c van de SGB

Op de 10e april van het jaar 2009 vond er een transport plaats van het laatste couperijtuig wat ooit bij de NS heeft dienst gedaan  Het transport van dit rijtuig uit de serie C6400, beter bekent als de C12c ging van het spoorwegmuseum dependace in Blerick, naar het terrein van de museum organisatie SGB in Goes. De C12c stond al lange tijd opgeborgen in Blerick . In de vernieuwingsdrang van het NSM en de daarbij behorende visie van het management was er voor dit coupe rijtuig der 3e klasse geen plaats en budget meer. De SGB zag wel toekomst in het rijtuig en heeft de C12 van het NSM overgenomen. Voor het transport waren twee trucks met oplegger van Van Maanen nodig om de C12 vanuit de dependance naar het museumterrein van de SGB in Goes te brengen.

Van Maanen transport tekende voor dit transport van Blerick bij Venlo en bracht de bak en de draaistellen naar Goes. De beide trucks op de A58 vlak bij de eindbestemming De oplegger met de draaistellen beschikte over een zware kraan waarmee de draaistellen werden geladen. Deze hydraulische kraan zal in Goes, bij het lossen van de bak, wederom een belangrijke rol spelen. Volgens de WVW moet de achtezijde van het transport afgedekt zijn met een gevarenbord.  Dat vouwen we dan netjes om een van de buffers heen

Het transport is van de snelweg afgedraaid en nadert de 1e rotonde bij het industrieterrein “De Poel”bij Goes.

Voorzichtig wordt de 1e rotonde genomen. In totaal moeten twee van deze obstakels genomen worden voor dat de SGB bereikt is.

Het transport is gearriveerd op het grote parkeerterrein bij de SGB.

 De C6400 in vol profiel vlak voor het lossen op het tractieterrein in Goes. Om de rijtuigbak te lossen werd de combinatie achteruit de loods ingereden. Hier stonden zware vijzels die de achterkant van de rijtuigbak optillen om, als de hydraulischekraan van de andere truck de voorkant had optilt, de telescoopwagen onder het transport weg kan rijden. Maar eerst waren door die zelfde kraan de draaistellen op rails gezet die, na het vrijkomen van de bak, op hun plaats werden gerold. In model gaan wij de bak lossen dmv twee kranen zoals dat al eerder bij de SGB was gebeurd. Uit de ons beschikbare transportmiddelen kiezen we de twee modellen die we gaan gebruiken. Een plaformwagen en de telescoop oplegger. Modellen zijn ontstaan uit de vertrouwde en verbouwde Kibri modellen. De keus is gevallen op deze telescoop wagen en een platformwagen zonder kraan. Truck met kraan (DAF) is er wel, maar ik heb hem niet. Vandaar de andere methode van lossen.

Proefpassing afgelopen zomer in de tuin

Alles is nog niet naar wens, maar dat gaat goed komen.

Om de wagenbak stabiel te kunnen vervoeren moeten er onderstoppingen gemaakt worden. Keuze is vallen op de doodgewone lucifers uit de supermarkt. Om de ex bielzen een gebruikt uiterlijk te geven  verdwijnen zij voor een korte pose in het potje met terpetine waarin de penseeltjes worden schoon gemaakt. Heeft meestal een onbestendige kleur!

Uitlaten lekken/drogen op een stuk keukenpapier.

De hele verzameling onderstophout. De bak op zijn kop leggen en proefondervinderlijk de onderstoppingen plaatsen. Het zwaartepunt komt te liggen om de taatsplaten.

De onderstoppingen klaar om op de wagen gefixeerd te worden.

De extra uithouder aan de telescoopboom houden de stop- en ondersteuningshouten goed op hun plaats. De bak is uiteraard ook nog gezekerd met spanketting aan de wagen zodat er geen onverhoedse bewegingen mogelijk zijn.

Daar de draaistellen op een aparte trailer vervoerd werden gaan wij dat ook doen. We zoeken weer een schikte combinatie uit die veel weg heeft van het 1 op 1 transport. Wie de vervoerder is maakt voor ons niet zoveel verschil. De radstand van de draaistellen bepaald hoe groot de ramen met keggen worden. Ook hier bewijzen de lucifers uit de super goede diensten. De draaistellen staan mooi verdeeld over de assen van de oplegger. De truck ook even een beetje verfraaid met nummerborden en firmanaam op de zonwering. Truck er voor en kijken of dat alles naar wens is. Voordat de wagen de weg op mag , eerst even de sjorrings aan brengen.

Voor sjorrings zijn de kettingen genomen uit het Herpa minitanks pakket 742283/1053 Deze zijn bij de betere modelbouwwinkels te bestellen.

Het transport onder weg naar Goes. Op de A58 Aankomst op het museumterrein waar de vrijwilligers al staan te trappelen van ongeduld (of koude tenen?) In de volgende aflevering gaan we het lossen behandelen. De eerste proefopstelling of dat mijn idee uitvoerbaar was. De bak in de kraan. Zo moet het lukken. De voorbereidingen duren vaak langer als het bouwen en het ten uitvoer brengen. Om een goed beeld van de lossing te krijgen wordt er eerst een voorbeeld opstelling gemaakt met de aanwezige componenten. Daar waar nodig wordt een en ander aangepast. 

Het grote voorbeeld nader bekeken. Als voorbeeld dient de CIWL die per boot en dieplader uit Engeland is gekomen. Weer is gebruik gemaakt van de telescoop wagen en de kennis van Van Maanen Transport.

De draaistellen zijn ook weer per eigen transport aangekomen. Zoals je ziet is er geen transport gelijk aan het vorige. De bak in de takels van twee zware kranen. Media belangstelling genoeg. Op de voorgrond het camera team van Omroep Zeeland wat live verslag deed van dit transport.. Medewerkers van de SGB zijn de eerder geloste draaistellen strategisch aan het positioneren. De trailer met de draaistellen wordt gelost met behulp van een van de mobile kranen. Net zoals dat in het groot gebeurd! Het eerste draaistel is los van de trailer en zal zo dadelijk landen op het naast de trailer gelegen spoor. Nog even en het draaistel staat op het spoor……. De chauffeur moet nog even in de cabine zijn om de papieren te halen. Na het lossen van de draaistellen gaan de kranen een andere positie in nemen en komt de truck met de bak het terrein op gereden.  De chauffeur controleert nog eens of alle oliedruk voor de trailer in orde is. 
Op handkracht wordt het draaistel naar achteren geduwd Het in positie brengen van de kranen. De draaistellen zijn reeds gelost en de wagen is even uit de weg gezet. De kranen zijn uitgerust met een zgn spreider aan het takelblok. Deze sprijders moeten er voor zorgen dat de bak niet “dicht genepen”wordt tijdens het hijsen. Er moet nog wat stophout onder de stempels gestopt worden voordat de kraan stabiel staat. Deze kraanwagen is ook nog eens in te zetten op rails! Deze kraan is goed onderstopt en laat de hijsstroppen behoedzaam langs de wagenbak zakken. De waakhond is het er niet zo mee eens. De achter stroppen worden aangebracht rondom de buffers. 
Als de achter stroppen zitten komt de voorste kraan in Aktie.  Overzicht van het hijsterrein.  De bak hangt in de voorste stroppen. Het hijsen is begonnen. Alles onder controle.  Het rangeer “Ezeltje’ helpt mee om de draaistellen op hun plaats te krijgen. Achter staat de bak op zijn wielen  Voor scheelt het nog maar weinig De C12c staat eindelijk op zijn wielen De NS6400 zal door het ezeltje naar binnen worden geduwd, in afwachting van zijn restauratie. 

Later zullen er nog meer historische rijtuigen bij de SGB binnen komen die allemaal hun eigen manier van transport en lossen hebben gehad. Zo is deze HSM-D op eigen draaistellen, maar wel per dieplader uit de voormalige DDR gekomen. Het lossen geschiede direct van de wagen op het spoor.

De losbrug wordt door de chauffeur van Van Maane, samen met enkele medewerkers van de SGB, gereed gemaakt.

De eigen ‘Sik”zal met behulp van een tussen wagen de D van de trailler halen. De wagen rolt langzaam over de in het dek van de trailler aangebrachte rails naar de brug toe. Het eerste draaistel bevind zich al op de brug. Overzicht van de werkzaamheden. Voor het eerst na jaren weer terug op rails waar zij thuis hoort! De achterzijde van de wagen waar goed te zien is dat er op het dak nog iets ontbreekt. Nog een klein stukje en de klus is geklaard. Nog wat gevonden in de DDR, maar dat is een ander verhaal.         Zwaar of omvangrijktransport over de weg   Het Spoorwegmuseum in Utrecht gaat moderniseren.   Wegvervoer in model NS 5500 en de BR 64-415   vervoer van een beschadigde Sggmrs   Transformatie van een goederenwagen