Wagens anno 2008

Wagens anno 2008

Wagons zijn de ladingdragers binnen het railgoederenvervoer. Voor vrijwel iedere soort goederen is er een geschikt wagontype beschikbaar.
Klanten van het spoor kunnen wagons zelf huren, leasen of kopen. Meestal worden de wagons echter door de spoorvervoerders geleverd als onderdeel van een transportdienst of overeenkomst. Afhankelijk van de afspraak tussen de spoorvervoerder kunnen wagons primair voor één klant ingezet worden. Meer voorkomend is dat door de spoorvervoerder voor wagons meerdere klanten worden gezocht, zodat ook retourladingen gegenereerd kunnen worden.

Welke type wagons zijn er?
Goederenvervoer per spoor biedt voor elk type lading mogelijkheden naar vele bestemmingen. Naast containers worden de meest uiteenlopende producten per spoor vervoerd. Een groot aandeel bestaat uit chemische producten, afval, kolen, erts, hout en staal. Maar ook minder voor de hand liggende producten, zoals graan, auto’s, landbouwmachines, papier en geconditioneerde goederen worden per spoor vervoerd. Voor elk van deze ladingen is een specifiek uitgeruste wagon beschikbaar. Voor intermodaal vervoer zijn er wagons beschikbaar voor 16 verschillende typen containers, variërend van 20ft, 40ft en 45ft. Daarnaast zij er wagons voor het vervoer van trailers, met of zonder trekkende eenheid en wissellaadbakken/ Swap Bodies

De verschillende wagons zijn herkenbaar aan hun lettercode. De eerste letter (hoofdletter) geeft de belangrijkste eigenschap weer. Zo is elke E een open wagon, elke L een containerdraagwagen, elke H een gesloten wagon met schuifdeuren, enzovoorts. De overige kleine letters geven andere eigenschappen aan. Om één voorbeeld te geven: de letter a geeft aan dat de wagon beschikt over 2 draaistellen met ieder 2 assen. Zulke wagens kunnen zwaarder worden beladen dan standaard wagons met 2 vaste assen. Het aanbod is erg uitgebreid daarom geven ik hier alleen de belangrijkste basistypen aan.

 

Normale open wagen (E-type)

De E-wagens zijn gewone stortwagens met een platte vloer, die aan het uiteinde en zijdelings kunnen kippen. Zij worden gebruikt voor het vervoer van goederen in bulk of volumineuze goederen zoals schroot en kolen, die niet hoeven te worden beschermd tegen slechte weersomstandigheden.

Elo in Essen (B)

Eaos aan de Vierhaven/Hudsonstraat (RMO) in Rotterdam

Stortwagen (F-type)
Deze wagens worden ook gebruikt voor het vervoer van goederen die niet tegen slechte weersomstandigheden hoeven te worden beschermd. De stortwagen wordt ook wel een zelflosser genoemd omdat de bulkgoederen door hun zwaartekracht eenvoudig kunnen worden gelost via kleppen aan de zijkant. Toegepast voor bulkgoederen zoals ertsen, kolen, cokes, steenslag, korrelvormige producten en gelijksoortige goederen.

Fals van de PKP op de Maasvlakte Falns van de D-ERR, Mississippihaven Maasvlakte

 

Stortwagens met dak (T-type)
Kenmerkend voor de T-wagens is het opengaand dak of roldak. T-wagens zijn doorgaans uitgevoerd als stortwagens om makkelijk van boven te kunnen laden. Ze kunnen zijn uitgevoerd zowel als onderlosser als met een vaste vloer. Het gaat over het algemeen om goederen die goed afgesloten moeten worden vervoerd zoals staalplaten, kalk, cement, dolomiet en meststoffen.

 

Tds RMO Td Rijkelijk voorzien van bedrijfsporen eveneens op RMO Franse T bij de Graansilo aan de Botlek Centrale Geul

Een zelfde type T maar dan voor Kunstmest. “Super” in Vlaardingen

 

Deze traditionele gesloten wagen werd veel gebruikt voor het vervoer van allerhande stukgoederen die beschermd moeten zijn tegen slechte weersomstandigheden. Dozen, bussen, kisten, zakken kunnen via kleine schuifdeuren in het midden aan beide zijden van de wagen worden geladen of gelost. 

Gs ex van Gent&Loos aan de Westzeedijk in Rotterdam

 

Gesloten wagen met schuifwanden (H-type)
Uitermate geschikt voor het vervoer van gepalletiseerde ladingen die ook niet tegen slecht weer kunnen. De wagen heeft  grote aluminium schuifdeuren. Elke deur maakt een helft van de wagenlengte toegankelijk. Hierdoor is het laden en lossen met bijvoorbeeld heftrucks erg makkelijk. Deze veelgebruikte wagon wordt onder meer toegepast voor het vervoer van grote papierrollen, witgoed en auto-onderdelen.

 

Hbis Vlaardingen Centrum Type H  met geopende deuren in het Sloe te Vlissingen-Oost De H-bissen van de SGB

 

Platte wagen (K-type, R-type en S-type)
De platte en open wagen wordt veel gebruikt voor het vervoer van metaalproducten (profielijzer, betonijzer, buizen, staalrollen), bosbouwproducten, machines, tractoren enz. De zijkanten kunnen worden neergeklapt waardoor laden en lossen eenvoudig is. De R-typen hebben draaistellen en zijn extra lang. De S-typen hebben ook draaistellen en vervoeren afhankelijk van de uitrusting containers, bomen of rollen plaatstaal. Deze platte wagens kunnen zijn uitgerust met een huifzeil tegen weersinvloeden voor het vervoer van papierrollen, staalrollen, compacte gepalettiseerde eenheden, huishoudtoestellen en nog veel meer.

 

K met houten rongen uit het Dienstwagenpark van de NS. Vlaardingen Centrum

Res met brammen Aluminieum  aan Waalhaven Zuidzijde.   Slmmnps1 beladen met een PRTL aan het Harde.

 

Containerdraagwagen (L-type en S-type)
Deze wagen is speciaal gemaakt voor het vervoer van containers en wisseellaadbakken van verschillende afmetingen.
 L-typen zijn twee-assers en S-typen zijn vierassers. 

 

Een merkwaardige containerwagen van het L type in de Antwerpsehaven!!?? Een stam L wagens op reserve aan de Waalhaven OZ Containerwagen type S

 

Bulkwagens met lossing onder druk (U-type)
De U-wagens zijn geschikt voor bulkgoederen die onder (hoge) druk moeten worden gelost zoals poeders en granen.

Ucs-y  na lossing bij de Superfosfaat in Vlaardingen

 

Koelwagens (I-type)
Wagons die zijn uitgerust met koel- of isolatiemiddelen dragen het kenmerk I. Ook hier worden allerlei andere eigenschappen met letters aangegeven zoals de letter c voor de aanwezigheid van vleeshaken.

 

Deze Ibces bestemd voor de sloop in Roosendaal

 

Ketelwagens (Z-type)
Dit zijn speciale wagens ontwikkeld voor het vervoer van chemische producten. In veel gevallen zijn de ketelwagens particuliere wagens.

 

Twee  Zs P-wagens bij de fabriek van Crosfield Chemie in Eysden (L)

 

Er bestaat overigens een belangrijk onderscheid tussen wagons die eigendom zijn van de ‘nationale’ spoorvervoerder en de wagons die eigendom zijn van private ondernemers. De laatste groep staan bekend als P-wagens. In totaal zo’n 35 procent uitmakend van alle wagons in Europa. P-wagens zijn over het algemeen gespecialiseerde wagons. De grootste groep bestaat uit tankwagons voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Binnen Europa zijn er zo’n 180.000 geregistreerde P-wagens. Voordat P-wagens kunnen worden gebruikt, moeten ze eerst worden geregistreerd (immatriculatie) bij een spoorwegonderneming die ze vervolgens kan inzetten. Er is dus een sterke relatie tussen de eigenaar van P-wagens en de spoorvervoerder.