Walsdraad (elektrisch en mechanisch)

Walsdraad (elektrisch en mechanisch)

Walsdraad is metaaldraad met volle doorsnede dat wordt verkregen door warm walsen en dat wordt geleverd in warm opgewikkelde bossen.
Walsdraad wordt veelvuldig gebruikt in de betonindustrie, zoals utiliteitsbouw en in de droge en natte aannemerij. Hier wordt het draad als matten en vlechtwerk gebruikt als bewapening in de te storten beton. Het dunnere draad, het zgn. ijzerdraad van 12 mm, wordt gebruikt om er spijkers en/of draadnagels van te maken.
 Er zijn drie categorieën walsdraad:
– rond walsdraad met een middellijn kleiner dan of gelijk aan 13 mm,
– vierkant walsdraad met zijden kleiner dan of gelijk aan 13 mm,
– walsdraad met andere volle doorsneden en een oppervlak kleiner dan of gelijk aan 169 mm2.
Producten met een grotere doorsnede worden niet meer als draad aangemerkt, men spreekt dan van staven.

Het draad kan van de volgende materialen gemaakt zijn:
– aluminium, aluminiumlegeringen, staal en koper in de  standaarden:
-EN/ DIN/ BS/ NF/ NBN/ ASTM e.a. met de volgende Dimensies:
– diameters 9.5 / 12 / 15 / 19 / 23 / en 25 mm en in de conditie:
-Gewalst/ gegloeid/ gehomogeniseerd/ staties en in lijn getemperd. De verpakking van de:
– coils van 2 ton met een binnen diameter van 550 mm en in
-Coils met een buiten diameter afhankelijk aan het coilgewicht. De hoogte is:
– 900 mm
Vanwege de weerstand van de draad kunnen deze coils niet kleiner worden opgerold.
Uit praktische overweging, en om dat de beladingvoorschriften dit eisen, worden de rollendraad tot meerdere bundels samen gebonden. Voor het samenbinden wordt meestal staaldraad of bandstaal gebruikt. De bundels wegen maximaal 2 ton met een breedte van ca. anderhalve meter. Laden en lossen gebeurd met speciaal ontwikkelde haken.

Voor het vervoer van deze gerede halfproducten zijn bij de Spoorwegen diverse typen wagens in dienst. Er kunnen wagens uit de normale commerciële dienst genomen worden, maar er zijn ook veel producten die om een speciale wagens vragen.
De meest geschikte wagens voor het transport van bundels walsdraad zijn de twee assige K(s) en de vier assige R(s). Door het grote eigengewicht van de bundels en de opstaande borden van de wagens behoeven de bundels geen speciale transportvoorzieningen te hebben.

Een Rs ergens in Duitsland beladen met bundels walsdraad.
R = normale plattewagen op draaistellen met neerklapbare rongen en kopschotten en tenminste 18 meter lang en minder dan 22 meter en met een laadvermogen van ten minste 25 ton
s = neerklapbare rongen en kopschotten
K = kunze-Knorr

Een SSkm49 beladen met zowel bundels walsdraad als met enkele bundels staven

De S-LWO in de oude benaming. O = ORE na 1965 Ks
Ks
K = normale plattewagen op twee assen
s = geschikt voor 100 km/h
b = met lange rongen
l = zonder rongen

Maatschets van de K

De wagen in nog ongeschonden staat. Aan de koppen is reeds afgetekend waar de sneden moeten komen.

Door aan de onderzijde de vier pennen naar binnen te drukken komt de bak met het contragewicht vrij. Snij met een scherp mes de bodem uit zoals te zien is.

Van dun modelhout, wat gebruikt word in de scheepsmodelbouw snijden we de planken die de nieuwe bodem gaan vormen. Breedte maat nemen tussen de zijschotten.

Met een pincet de planken proefondervindelijk op de bodem leggen. Als alles pas dan een rupsje witte houtlijm op de bodem aanbrengen en daar de planken voorgoed in fixeren.

   

Als laatste handeling de planken een verweerd en gebruikt uiterlijk geven.
Het verweren is hier gedaan met de vuile terpentine uit het kwastenpotje. De wagen heeft aanmerkelijk aan diepte gewonnen.

De gereedschappen die nodig zijn om de div. bundels te maken. Het klosje “koperdraad” is gekocht in de kerstmarkt welke er spoedig aankomen!

Ringen die gemaakt zijn uit diverse materialen zoals

 (ver)koperdraad

Staaldraad

Harskernsoldeerdraad

Zoals het er 1 op 1 uitziet.

Het aanmaken van de ringen is een enigszins eentonig karwij. Voor het beladen van een Ks (Roco 46310) zijn 7 tot 8 samengestelde rollen van 8 a 10 ringen nodig.

Ringen rusten tegen de zijborden. Omdat de wagenbak verlaagd is blijven de ringen en bundels goed op hun plaats

Wagen beladen met drie soorten bundels. Daar de diameter van de ringen niet gelijk is blijft er een ruimte over in het midden van de wagen.

Deze ruimte wordt opgevuld met zgn. stophout. Dit is over het algemeen afvalhout in de vorm van balken en bielsen.

De beladen wagen in een mooie setting.

  De geweatherde rollen staaldraad. Voor het weatheren is een beroep gedaan op de spuitbus zwart en bruin.