De weegbrug

De weegbrug

Fabrieken met een bedrijfsraccordement waar massaoverslag van bulkgoederen (kolen en Erts) plaats vind, zoals o.a. bij de EMO in de Europoort, hebben de beschikking over zogenaamde zelf wegende stortbunkers . Deze stortbunkers storten in een klap de juiste hoeveelheid lading in de wagen en deze hoeven dan ook niet nagewogen te worden. Bij wagens die geladen worden met een losgestorte lading via een kraan met grijper, zoals schroot en graan, wil er nog wel eens twijfel bestaan over het juiste gewicht van de wagen met lading. Daar het gewicht van een wagenlading van invloed kan zijn op de vrachtprijs en de spoorwegen, net als bij het wegverkeer, gebonden zijn aan een maximaal toegestane gewicht en/of asdruk, is het van groot belang te weten wat het gewicht van de wagen met lading is. Om aan alle twijfel een eind te maken word de wagen dan over een weegbrug geleid om het juiste gewicht te bepalen. Het maximaal te laden gewicht wordt samen met het eigen gewicht van de wagen bepaald door drie factoren.
1 de toegelaten snelheid
2 het land van bestemmingen en
3 de te berijden baanvakken

Tot aan de eerste decennia van de vorige eeuw kon je bij ieder station, emplacement en/of laad-en losplaats een weegbrug aantreffen. Deze weegbrug was over het algemeen in eigendom van de NS en kon door de expediteur aangevraagd worden voor het wegen van de lading. DE lok NS 602 te Schoonenbeek(NAM-spoorlijn)Foto NS

Bij bedrijven die nu nog steeds een spooraansluiting hebben waar stort en/of stukgoed behandeld word, kan men in de regel een weegbrug (met ladingmal) aantreffen  Daar de meeste bedrijven overgegaan zijn op het wegtransport hebben de spoorwegen de meeste van deze laad- en losplaatsen gesloten of omgebouwd naar een multifunctioneel type zoals deze weg en spoorwegbrug in het Antwerpse Het meest voorkomende type dat we nu nog tegen kunnen komen is dat met de doorlopende spoorstaven en stalen dek. Dit spoor mag, mits de brug in rust is als rangeerspoor gebruikt worden. Van dit laatste type weegbrug zijn weer twee uitvoeringen mogelijk: de gewone weegbrug,waar de wagen stil moet staan om gewogen te worden, en de snelweegbrug die om te wegen met een snelheid van maximaal 4 km/h gepasseerd mag worden. Deze brug is uitgerust met een “Berkel”klok met aangesloten print apperatuur en was te vinden in Roosendaal De bruggen varieerde in lengte van 6,5 tot 24 meter voor de gewone brug, en 8 meter voor de snelweegbrug. Op sommige emplacementen, zoals in Vlaardingen-Centrum, kan je, zij het in zwaar verwaarloosde staat, nog een weegbrug tegen komen. Op een modelbaan waar enkele fabriekssporen zijn gesitueerd, zoals een suikerfabriek of een co-op zal een weegbrug zeker niet misstaan. Bij enkele raffinaderijen in Pernis kon je tot voor kort ook deze bruggen aantreffen voor het wegen van de geladen ketelwagens.

De weegbalans, of wat daar nog van over is, in overzicht

Tekening van een weegbrug met doorlopende spoorstaven.

Uitgangspunt voor de weegbrug met doorlopende railstaven is een plotje van styreen zoals dat door sleutelspoor wordt geleverd. In het plotje zitten de onderdelen voor de weegbrug, de fundatie van de put en het weeghuisje gegraveerd. Rails en interieur moeten zelf aangeschaft worden. ( de weeg inrichting is nog in ontwerp en komt t.z.t. bij de bouw van het huisje ter sprake Snij met een scherp hobbymes de onderdelen uit het plotje.. Doe dit snijden met enige zorg en dan komt het allemaal goed Probeer niet in een keer het onderdeel uit de plaat te snijden! Het onderdeel trekt dan geheid krom zoals het voorbeeld laat zien.

Alle onderdelen voor de brug. Na het uitsnijden de snijkanten lichtjes op schuren zodat de onderdelen weer glad zijn en een perfecte pasvorm hebben.

Uit een stukje rails code 100 of 83 van voldoende lengte worden de dwarsliggers tussen de bevestigingsplaten weg gesneden Over de lengte van de weegbrug worden voorzichtig aan de buitenzijde de lengte van de dwarsliggers ingekort. Gebruik een glade stevige ondergrond en een scherp mes.. Let op de vingertjes!!!

Snij over de zelfde lengte aan de binnenzijde de dwarsliggers weg.

De laatste dwarsliggers. Hierna de bramen en snijranden verwijderen en glad schuren. Op de grondplaat komt de eerste gang van de fundatie te liggen Deze gang wordt gefixeerd door middel van bv MEK of Bisonkit-verdunner. Dit is de basis van de brug en is nodig als mal voor het te plaatsen stukje rails.. Na het plaatsen van de rails wordt de putmuur opgebouwd volgens de stapel methode uit het “plot” wezen. Het bouwen ansicht is niet zo heel moeilijk alles volgt zich zelf. Grondplaat (let op de pootjes bij het uitsnijden), 2 en 3 opvulplaten dit zijn eigenlijk drie in een plaatjes. Alleen het buitenste en het binnenste deel gebruiken we voor de brug. 4 en 5 zijn eigenlijk dezelfde platen alleen deze keer met een snijlijn in de midden. Deel 6 is de gegraveerde topplaat voor het stenen muurtje en de stalen afdekplaten van het weeggedeelte. Zoals op deze foto’s te zien is moeten er enkele onderdelen zelf bij gemaakt worden. Voor de strip die naast de rijrails te zien is, lijmde ik een stuk rails van de zelfde lengte met zijn kop in de ziel van de rij rails. Alles is afgedekt met een hoeklijn van Evergreen 292.

Proefrijden met een los draaistel of dat alles soepel gaat.

Aanbrengen van de deksels op de kopse putmuren.

Het grote voorbeeld in zwaar verwaarloosde toestand

Details van de afdekplaten. Hier onder zit het weegmechanisme Detail Na het drogen en op kleur brengen word de plaats bepaald waar de brug geplaatst moet worden   Ik zelf heb het in een bestaande baan (diorama) in gepast. Teken op de railstaven af waar de brug moet komen en zaag of slijp deze dan door. Met een Roco zaagje (fijne snede) worden de railstaven doorgesneden en de bielsenmat uitgebroken. In het ontstane gat komt de kuil van de weegbrug te rusten. Vul de ruimte onder de grondplaat zover op dat de koppen van de rails gelijk komen te liggen. De weegbrug op zijn plaats. Het is nu nog een grote mess daar er rijkelijk gebruik is gemaakt van verdunde houtlijm. De rails rusten wel op een stabiele ondergrond en liggen gelijk met de andere vaste railstaven. Als alles droog is ziet het er gelikt uit. Als de brug in een doorgaand spoor gesitueerd is dan is het wel zaak dat de railstaven elektrisch doorverbonden worden. Bij een weegbrug hoort een weeghuisje waarin het weegmechanisme van de bascule beschermd word. Het huisje wat in de plot zit is een kopie van Vlaardingen en staat op een stenen rollaag welke op zijn beurt weer op een betonnen fundatie staat. Tekening van het te bouwen weeghuisje. In detail zal dit iets afwijken van de plot.  het zwaar verwaarloosde en in vervallenstaat verkerende voorbeeld op station Vlaardingen-C Opgemerkt moet worden dat bij dit een op een model de houten planken zijn vervangen door licht metalen golfplaten. Tussen deze foto en die hierboven zitten enkele jaren verschil wat aan het onkruid duidelijk te zien is!

Daar waar ooit de deur gezeten heeft

De achterzijde, zonder raam, van Vlaardingen Zo zal ons huisje, incl. balans er uit moeten gaan zien. Het tweede deel van de “Sleutelspoor/Railhobby” plot De uitgesneden delen met het gemonteerde weegbrugsein Het bouwen opzich moet geen probleem opleveren. Alles wijst zich van zelf. In het huisje is de balans te zien en deze zit NIET in de plot.

Detail van de balans

  De balans wordt gemaakt uit Evergreen strips en een plastostruc H-Profiel De liniaal met de gewichtsverdeling maken we uit een stukje afval styreen waarin met een scherp mes karteltjes worden gesneden. Pas op de vingertjes!!! Als de liniaal klaar is komt deze tussen de uithouders op de H-balk. Als schuif en contra gewicht worden twee stukjes rond met de juiste diameter door gesneden aan beide zijde van de liniaal vast gelijmd. Zo komt het er dan zonder huisje uit te zien. Het ongeverfde huis zonder ramen, en hier geverfd met ramen. Het verwaarloosde en vervallen huisje is natuurlijk ook uit de plot te maken Met een schep mesje en een staalborstel worden de planken enigszins ruw behandeld.

Ook het gras werk moet een “gebruikt”uiterlijk krijgen

Het mishandelde hout en glaswerk in het halve gebouwtje Vergeet ook niet de achterzijde te behandelen. Seinbord bij de weegbrug in Roosendaal. Wat er overgebleven is van het weegbrug sein!   Het weegbrugsein