Zwaar of omvangrijktransport over de weg

Zwaar of omvangrijktransport over de weg

Goederen met gewicht of grote omvang zijn niet makkelijk te vervoeren. Er gelden speciale regels voor deze transporten waar door de autoriteiten zwaar de hand aan wordt gehouden. Wanneer je gebruik wilt maken van dit transport, is het verstandig om een specialist in te schakelen. En dat doen de meeste museumbedrijven in ons land dan ook. Als zij een omvangrijk transport hebben dan doen zij meestal een beroep op een bedrijf dat bekend is met alle ins en outs op het gebied van zwaar- en omvangrijk transport.
Van Der Vlist Transportgroep en Van Maanen Transport zijn twee van die bedrijven waar regelmatig een beroep op wordt gedaan als er weer eens een lokomotief of rijtuig verscheept moet worden. Deze specialisten voeren al tientallen jaren deze buitenprofiel transporten. Van der Vlist vierde onlangs het 75-jarig jubileum, en Van Maanen herdenkt in 2010 het feit dat zij 80 jaar geleden zijn begonnen.
Wanneer afgeweken wordt van breedte-/ hoogte- / lengte- dient de lading ondeelbaar te zijn. Bij speciaal transport mag alleen gereden worden op de aangegeven tijden van RDW, dit kan zijn ‘s nachts, maar in ieder geval altijd buiten de spits. (op provinciale- en gemeentelijke wegen)
Breedte-afwijkingen:
In Nederland mag het transport max. 2,50 / 2,75 mtr. breed zijn. Dus gelijk met de chassisbreedte van een trailer. Hiervoor kunnen gewoon de basistrailers ingezet worden. Met een doorlopende vergunning mag vervolgens tot 3,50 mtr. breedte getransporteerd worden.

  • 1,Voor alles breder dan 3,5 mtr., doch maximaal 4,5 mtr. dient een vergunning aangevraagd te worden. Afhankelijk van route geldt hier ** tot *** voor.
  • 2,Vrachten van 4,5 mtr. en breder mogen in principe niet vervoerd worden of alleen naar de dichtstbijzijnde haven om over water verder te transporteren. Hier geldt *** tot **** voor.
  • 3,ndien de verkeerssituatie het toelaat en overige verkeersdeelnemers weinig of géén hinder van een breder transport hoeven te ondervinden kan er een bredere vergunning aangevraagd worden. Hier is een brief met motivatie voor vereist en tekeningen van de vracht en dan is het uitsluitend aan de beoordeling van RDW of dit transport wel of niet toegestaan wordt. Let wel: vaak zijn deze transporten risicovoller en zijn er meer voorbereidingen vereist waardoor de prijs hoger wordt.

Zwaarte-afwijkingen:
In Nederland mag een combinatie max. 50 ton totaal wegen; in praktijk zit dit ca. op 30 tot 35 ton lading max. Onder specifieke eisen kan tot max 84 ton totaalgewicht een zwaar transport verklaring afgegeven worden op snelwegenven Uitzonderingen hierop zijn zelfrijdende werktuigen

  • 1,Alles zwaarder dan 35 ton lading, is *** voor vereist.
  • 2.Gewichten boven de 50 tot 60 ton, is altijd **** voor vereist.
  • 3,Uitzonderingen hierop zijn zelfrijdende werktuigen, dus tot 7 assige mobiele telscoopkranen en ballastwagens behorend bij deze kranen tot een maximum van 84 ton per voertuig
  •  

Specificatie, van noodgedwongen bijkomende kosten:
***      hier dient een routevergunning voor aangevraagd te worden en hier zijn minimaal                    particuliere begeleiders voor vereist.
****    hier dient een routevergunning voor aangevraagd te worden waarbij een          routeverkenning onderdeel is en hier zijn
minimaal 2 particuliere begeleiders voor vereist.

 In de eerste helft van de vorige eeuw was het transport van goederenwagens met de z.g.n. “Strassenroller” van Culemeyer met  Keable trekker, een populaire vorm van huis tot huis vervoer.

Van de bestonden div uitvoeringen. Deze Culemeyer uit 1935 bestond eigenlijk uit twee afzonderlijke schamelswagens met opvang voor de assen van de spoorwagen. Het laden en lossen van de spoorwagen ging eigenlijk precies het zelfde als bij de smalspoor rollbocken.

Ook Nederland kende deze vorm van transport zoals hier in Sneek. Philips in Eindhoven heeft jaren zo’n soort Culemeyer met een DAF trekker gehad.

Museumuitvoering van een DDR Culemeyer strassenroller met een vooroorlogse ketelwagen als lading. Foto is ergens in Duitsland.

Een Keable met Culemeyer en een spoorketelwagen op stap van het rangeeremplacement naar de ontvanger. Er werden soms redelijk grote afstanden afgelegd.

Toen de SSN in februari 1980 eigenaar van de 042 105-7 geworden was, moest de lok in mei van dat zelfde jaar snel van de PZEM sporen in Vlissingen verdwijnen. Helaas had NS het 1500 meter lange verbindingsspoor van de fabriek naar het emplacement van Vlissingen opgebroken. Als eerste tilde twee 80 tons kranen de tender op de wagen en ging het richting station Vlissingen.Het gevaarte moest nu over de weg vervoerd worden.
Dit ga ik ook in model uitvoeren.

Na de tender volgde de 42 102-7 op de zelfde 64 wielen tellende platform, of module wagen naar de haar zo vertrouwde rails. Voor dit transport stelde transporteur Zwagerman bv. twee zware kranen en een platformwagen met trekker beschikbaar. Op de achtergrond is het het kantoorgebouw van de PZSM nog zichtbaar. De foto’s zijn scanes van heel lang geleden.

Met een speciale dieplader vervoerde Van der Vlist deze 52-er van de VSM  van Amsterdam naar Lieren…De “wanden”van deze dieplader zijn zijdelings verplaatsbaar net zoals bij de tranformatorwagens van de DB en van Smit in Nijmegen.

Deze situatie uitgebeeld in model

Ook de 2203.werd op deze wijze vervoerd.
Foto VSM

Voor een tentoonstelling over het openbaarvervoer op de Coolsingel in Rotterdam moest deze RTM  stoomtramlocomotief over de weg worden aangevoerd. Daar de RTM alleen aan de zuidkant van Rotterdam opereerde , en meterspoor gebruikte, kon de loc niet over de bestaande RET sporen vervoerd worden. De RET rijdt nl. op normaalspoor!. Daar tramlocomotieven niet zo zwaar zijn kan met lichter materiaal volstaan worden.

 Transporteur Van Maanen uit  Barneveld is de specialist op het gebied van het transport van railvoertuigen. Hier worden de in het spoorwegmuseum overbodig geworden RTM teakhoutenrijtuigen voor “tijdelijke”opslag bij de RTM in Ouddorp afgeleverd.

De 417 had ook geen mm langer mogen wezen. Gaan we ook in model na bootsen.

De SGB in Goes heeft de laatste jaren nog al wat materieel verzameld. Veel van deze nieuw verworven “rijtuigen” verkeerde  in een dusdanige staat dat zij niet over de rails vervoerd mochten/konden worden. Enkele rijtuigen kwamen zelfs met de ferryboot vanuit Engeland, zoals dit CIWL-rijtuig, en moesten daarom wel over de weg getransporteerd worden.

Transporteur van Maanen vervoerde de draaistellen van de CIWL wel op een aparte manier, op elkaar in plaats van achter elkaar.

Voor deze vorm van transport zijn buiten de trailers ook nog eens twee kranen van minimaal 80 ton nodig om  voldoende hijsvermogen te hebben om de bak op zijn pootjes =lees= draaistellen te zetten.

Die zelfde tactiek is nodig bij objecten die niet zo makkelijk per rails bereikbaar zijn.

Ook hier worden de, in dit geval, drie assige draaistellen apart vervoerd.

Transport van een in Polen gevonden C6400  naar de SGB in Goes. Ga ik in model uitgebreid aandacht aan besteden.

Achterzijde van het transport. Let eens op het gevarenbord op de buffer van het rijtuig

Ook hier is gekozen, vanwege de hoogte van het transport om de wagen zonder draaistellen te transporteren. De draaistellen gaan separaat aan de bak. Deze keer staan zij achter elkaar i.p.v. op elkaar

Een andere manier van transport is het railvoertuig in zijn geheel op de trailer te plaatsen zoals hier de in de DDR gevonden ex-HSM bagagewagen. Hiervoor is een speciale lage trailer nodig met in het dek aangebrachte geleide rails. Dit vervoer vraagt wel om een speciale laad- en los brug, maar daar draaien de specialisten van Van Maanen hun handen niet voor om.

Het lossen vereist een speciale techniek.. de wagen moet voor een goede lossing recht boven de rails gemanoeuvreerd worden. Met de apart te bedienen achterwielen is dat voor de specialist een fluitje van een cent.

Het opladen door Van Maanen in Engeland van de ex RET 109 ging niet bepaald van een leiendakje.

Het transport veilig aangekomen aan de Kleiweg in Rotterdam

Het afladen in Rotterdam van de 109 ging heel wat makkelijker dan het opladen in Engeland. Hier ook weer de speciale brug tussen (straat)rails en wagendek.

Deze wagen van Smit transformatoren fabriek uit Nijmegen is wel voor een heel speciaal transport gebouwd, al verschilt hij niet veel met de wagen die v d Vlist gebruikt heeft voor het transport van de 52 en de 2203.

De grootste van de wereld

In een volgende aflevering komen de speciale railtransport wagens aan bod

 

Gewoon een mooi plaatje van een zwaar- en omvangrijktransport.

Het transport van de VSM BR 52.van Amsterdam naar de basis in Beekbergen/Lieren is als voorbeeld genomen om in model na te bootsen

Uit het ten dienste staande wagenpark nemen we de voor dit doel meest geschikte wagen.

Alle wagens zijn ontstaan uit “Kibri”bouwpakketten, welke nu helaas erg moeilijk verkrijgbaar zijn.

De transportwagen, die in eerste instantie bedoeld was voor het transport van een grote cilinder, gaan we een weinig modificeren. De meegeleverde uithouders of afstandsstangen geven de wagen een te grote breedte en moeten daarom ingekort worden. Zaag de stang door, maak hem op lengte en boor dan aan beide afgeknipte zijde een klein gaatje waar in een stukje messing draad in past. Een druppeltje “Olba” er op en dan in elkaar schuiven. De stang terug plaatsen en je hebt de goede breedte van de wagen.

Tussen de wangen van de wagen komt een stukje spoor te liggen waarop de locomotief vervoerd kan worden. Ik heb code 83 en houten dwarsliggers gebruikt.

Het stukje rails tussen de wangen geklemd. Op de voorgrond nog twee stangen die later geplaatst zullen worden.

Het transport is op de plaats van bestemming aangekomen. Het is nu een kwestie de wagen goed boven de sporen te manoeuvreren.

Zicht van bovenaf. De hulptroepen, in de vorm van “Keep them Rolling”, zijn met een kraanwagen aanwezig om hand en spandiensten te verlenen. (Kraanwagen is ook een kibribouwpakket) De locomotief is ontstaan uit een bouwpakket van Revell en stelt een Br01 voor.

Zicht op de hefcilinders en het horizontale verplaats mechanisme wat de wagen op de gewenste hoogte en zijdelingse beweging kan brengen.

Van pure emotie is een van de museummedewerkers onderuit gegaan. Het gaat weer goed met hem.

Inspectie door de chauffeurs van het transportbedrijf of alles goed is verlopen. Zij houden ook toezicht of dat alle borgingen en ketting goed worden verwijderd.

Wegens plaatsgebrek is na de lossing de lok voorlopig buiten naast de loods gestald. De rookkast en het Mch huis zijn provisorisch tegen de weersinvloeden beschermm dmv een pallet op de schoorsteen en zeildoek rond het Mch huis..

Overzicht plaatje. Voor de goede orde, De loods is inmiddels van ramen voorzien.! Zie hieronder

Enkele speurders van het museum hebben de hand kunnen leggen op nog een 01 die ergens in de Heimatt stond te wachten op betere tijden. Gesterkt door de ervaring van het eerst project moest deze verplaatsing geen probleem vormen. Voor dit transport werden een andere truck en  platformwagens gebruikt. De diverse modellen zijn prima onderling te combineren. Hier en daar is een kleine aanpassing nodig, maar dat zal de pret niet drukken.

Aankomst op het museumterrein. Gelukkig zijn alle assen van de combinatie apart bestuurbaar zodat ook in en op een kleine ruimte goed gemanoeuvreerd kan worden.

Eerste inspectie na aankomst

Voor het transport van een stoomlocomotief of ander met stangen aangedreven kracht voertuig worden altijd de verbindingen met het drijfwerk los gekoppeld van de stoomverdeling, cilinders en/of andere krachtbronnen. Dit kan heel veel schade voorkomen.

Voor het lossen van de locomotief word de hele handel neergezet en kunnen de wangen verwijderd worden zodat de loc vrij op de rails staat.

Overzicht van de gedeeltelijk opengewerkte werkplaats. De vorderingen van dit diorama staan op deze site in de rubriek.”een ronde loods voor museum doeleinde”….

Stilleven.

In het vorige deel liet ik u zien hoe of dat een zware stoomlocomotief over de weg vervoerd kan worden. Bij dat transport waren geen zware kranen nodig. Nu is dat bij onderstaan transport wel het geval. Het voertuig wordt door middel van een kraan(en) van de rails op de wagen getild, en bij aankomst er weer van af.

De beoogde tender is van te voren transport gereed gemaakt. De kolenbak is leeg en afgedekt met een dekzijl. Het “zijl”is gemaakt uit een stukje huishoudfolie en met touw (garen) omwikkeld en vast gezet. Als transport middel is voor deze platformwagen met dicht dek gekozen. Het model is eens door Kibri op de markt gezet als schamelwagen.

Je kunt de wagen niet zomaar op het stalen dek zetten. Doe je dat wel dan kan je er op wachten dat de wielflensen er als zoete broodjes door heen gaan. Daarom maken we uit Evergreen strip 292 een transport frame waar de wielbanden en flenzen op kunnen rusten.

De tender staat op de wagen en word gezekerd door vier spanschroeven, 2 voor en 2 achter. Om een goed houvast voor de borgingen te hebben worden in alle hoeken van de wagen gaatjes geboord waarin een messing oogje wordt gestoken. De borgingen komen uit het Roco Minitank assortiment.

In de tender worden op de minst opvallende plaatsen ook gaatjes geboord waar de kettingen in worden vast gezet Als trekkracht is hier voor een FAUN trekker gekozen. Het transport op het terrein van de Museum organisatie die de laatste tijd lekker aan de weg timmert. Die witte wagen die raken we maar niet kwijt. Zeker een paar van die spoorweg enthousiasten die alles van dichtbij mee willen maken.! Het transport wordt dwars voor de loods geplaatst zodat de kraan(en) er makkelijk bij kunnen.

Het transport staat goed en de kranen zijn gesteld, alleen vind ik dat de zwaarste Franke-kraan niet lekker afgestempeld staat. De Liebherr staat er voor stand-by bij daar de Franke het alleen gaat proberen. Moet kunnen, vlucht is niet groot en hij hoef ook niet geheel afgetopt te worden.

Voorbereiningen om te takelen. Eerst de borgen weg en dan de everaars onder de hefpunten schuiven.

Overzicht van de werkzaamheden. Er moet wel op geschoten worden want ergens anders zijn ze al weer een locomotief aan het optakelen voor transport hier heen.

De tender in de takels op weg naar het museum rails. De transportwagen kan nu weggereden worden.

Overzicht in Birds-eye perspectief

De Faun gaat het spoor vrij maken om de Sik met tender doorgang naar de loods te geven. Nu de tender goed op de rails staat kan hat terrein weer opgeruimd worden en gereed worden gemaakt voor de volgende klus.

Met geen paard is die witte wagen weg te krijgen!!!!!!

        Wegvervoer in model NS 5500 en de BR 64-415   Het Spoorwegmuseum in Utrecht gaat moderniseren.   Wegvervoer van de C12c van de SGB   Transformatie van een goederenwagen   vervoer van een beschadigde Sggmrs   Reacties kunt u kwijt op