Thinkercad

Een gratis programma om 3D mee te tekenen vind je op tinkercad.com.  Je meld je aan en daarna kan je aan de slag. Er zit een duidelijk leerprogramma bij zodat je het 3D tekenen je eigen kan maken. Er zijn verschillende vormen kant en klaar en van daaruit ga je tekenen. De maten van de vormen zijn instelbaar.

Na een tijdje oefenen moet het niet te ingewikkeld zijn om hier mee aan de slag te gaan.

 

Shortcuts voor gebruik

 

Verplaatsen van Objecten:

 • ←/ ↑/ →/ ↓ = in stappen van 10 langs het grond vlak (X/Y as)
 • ctrl+ ↑/ ↓ = verplaatst een object omhoog of omlaag  (Z as)
 • Shift+ ←/ ↑/ →/ ↓ =verplaatst een object in stappen van 10 langs het grond vlak (X/Y as)
 • ctrl+ Shift+ ↑/ ↓ =  verplaatst een object in stappen van 10 omhoog of omlaag  (Z as)
 • Shift + drag = verplaatst een object maar in een richting
 • D = Drop verplaatst objecten naar het werkvlak

een toets op het toetsenbord vasthouden en dan click en sleep de muis voor de onderstaande shortcuts…

 • Shift + click rechts = Panaorama view
 • Alt+ linker muis knop = Kopieert object(s)
 • Shift+ linker muis knop = Selecteerd meer dan een more object
 • Shift+ en vast houden tijdens rotatie = 45 graden rotatie

Handige object actie shortcuts…

 • ctrl + C = Kopieert een een of geselecteerde objecten
 • ctrl+ V = Plakt een object of objecten
 • ctrl+ Z = Verwijderd actie or acties
 • ctrl + Y = Hersteld en actie or acties
 • ctrl + D = Dupliceert object of objecten op dezelfde plaats
 • ctrl+ G = Groepeert objecten
 • ctrl+ shift+ G = Un-group groupeerde objecten
 • Del = delete een object of objecten

Object Opties:
Selecteer object(en) en voert de volgende actie(s) uit …

 • T = maakt zichtbaar of onzichtbaar
 • H = maakt een gat of sluit een gat
 • S = Maakt van een object of objecten een solid
 • ctrl + L = Zet objecten op slot of maakt ze vrij
 • ctrl + H = Verbergt een object
 • ctrl + shift + H = Maakt alle verborgen objecten weer zichtbaar

Verander het formaat van een object:

 • Alt + click en sleep de zijde handle = Verschaald in een richting
 • Alt + click en sleep de hoek  handle = Verschaald in twee richtingen
 • Shift + click en sleep de hoek  handle = Volledige gelijkmatige verschaling vanuit de hoek
 • Alt + Shift + click en sleep de hoek handle = Volledige gelijkmatige verschaling vanuit het midden van het object

Tools and Views

 • W = maakt een nieuwe workplane
 • L = Uitlijn tool
 • R = Ruler tool (Lineaal)
 • M = draai tool
 • F = voor een beter zicht van de geselecteerde vormen
 • Ctrl + A = selecteert alle zichtbare vormen

Youtube tutorials

 

 

interface en movement

 

Shape Manipulation and Scaling

Group, Hole, Align, and Flip Tool

Workplane, Ruler, Blocks and Bricks

Circular Patterns and Slicing

Import Export and Collaborating