Hoekselijn deel 1b

Hoekselijn deel 1b

Op 15 september 1980 toonde het afsluitsein op de draaibrug over de Oude Haven nog steeds zijn rode balk ten teken dat de brug niet geheel gesloten en dus ook niet vergrendeld was. Waarschijnlijk heeft treinstel 2049 het rodesein, wat de overloper en brug dekt, niet gezien en zodoende raakte Sprinter 2049 het spoor op de brug even bijster met alle gevolgen van dien. De brandweer was toevallig in het Belastinggebouw op de hoek Westhavenkade/Paralelleweg met een oefening bezig en waren ooggetuigen van het hele ongeval. Binnen enkele seconden waren zij dan ook ter plaatse en konden direct met het reddingswerk aanvangen. Net voor de overweg is de Materiaalwagen 772 te zien. (foto Frits Reints) De foto(s) van vlak na de val van de 2049 zijn genomenzijn door mijn zoon, die mee was op oefening. Ik zelf lag toen als brandweerduiker onder de trein in het water van de haven om e.v.t. slachtoffers te zoeken die mogelijk door de open deuren van de balkons in het water waren gevallen en mogelijk bekend konden zitten onder de draaistellen die op/in de bodem van de haven lagen. Ondertussen waren Reddingswerkers via de Oosthavenkade druk bezig om gewonden en gekwetsten via een van de cabines uit de trein te halen. De 2049 gebruikt het bovenleidingeindportaal als ruggesteuntje om niet verder door te rollen. Hier was het voor de hulpverleners veel moeilijker om bij en in het treinstel te komen vanwege de grote hoogte tussen cabine en beganegrond (water) De spoorwegongevallenkraan uit Utrecht (zonder meester Peter) kwam uiteraard ter plaatse. Door de ongelukkige plaats van het ongeval kon de kraan niet verantwoord worden ingezet. Nergens rond de rampplaats kon een goede plaats gevonden worden om de kraan degelijk af te stempelen. De ongelukkige plaats van vallen was ook en reden dat er vanaf de buitenkant geen drijvende bok, en aan de binnenkant geen kraanauto’s ingezet konden worden. Dit was ongeveerde plaats tot waar de ongevallentrein kon worden ingezet.(Foto Rob Kramer) Ondanks dat de kraan niet ingezet kon worden als bergingskraan was er voor het personeel van de ongevallentrein nog voldoende werk voorhande. Personeel en materieel van en uit de ongevallenwagens werden dan ook ingezet op de rampplaats. (Foto Rob Kramer)

Tot hier en niet verder. Achter de kraan de ex stalen D als ongevallenwagen 975 1 500-3gas
(Foto Rob Kramer)

De ongevallenkraan was niet compleet zonder de hulpwagenongevallentrein. Det is de ex mP 9205 geweest. Het twee-wagenstel lag aan beide zijde van de haven op het talud. De draaistellen waren onder de trein weggevallen en de twee middelste draaistellen lagen op de bodem van de haven. Doordat deze bak met het achtereind op een dukdalf kwam te rusten schoof zij niet achterover de haven in. De situatie was niet erg stabiel te noemen. Zoals eerder gemeld kon de ongevallenkraan hier geen dienst doen van wege de onstabiele ondergrond.(foto Frits Reints) Daarom werd er een beroep gedaan op de toevallige aanwezigheid van twee“railbouw wisselkranen” Vanwege werkzamheden aan het spoor stonden zij Stand-by op het emplacement aan de westzijde van de brug .(foto Frits Reints)

Om goed bij het werk te kunnen komen moesten de kranen eerst de sporen vrij maken van obstakels. Hierna kon een van de kranen omgerangeerd worden om aan de oostzijde te kunnen werken. De kranen konden nu gaan werken op het zelfde spoor als dat waar de sprinter het bijster was geworden. (Foto Peter Wijshake)

De 2400, met schutwagen van de ongevallenkraan, bood de nodige assistentie. Ik weet nog wel dat bij het tillen van de Sprinterbak de achterste draaistellen van de Structon kranen vrij van de rails en in de lucht hingen. Het ging maar net. Na het tillen werden de bakken voorlopig geparkeerd bij de kop- en zijlading recht voor station Vlaardingen-Centrum.  Foto Peter Wijshake Na dat de bakken van de 2049 waren verwijderd kon de schade aan de brug worden opgenomen. Deze bleek nogal mee te vallen Direct na het ongeval is begonnen de schade aan brug en sluis te herstellen.Tegen de brug en langs de RWS-kade ligt een motor van de natte aannemer.

Al vrij snel na de ramp kon de brug alweer bereden worden. Zowel in de zomer als……

in de winter. Net na de overweg is in de sneeuw goed de overloop en het raccordementspoor naar de industrieen te volgen.(foto Rob Kramer)

De draaibrug was tussen twee druk bereden overwegen gesitueerd. Tot op de dag van vandaag is er aan die situatie weinig veranderd. Hier de overweg aan de West havenkade gezien in de richting van de rivier. Station Vlaardingen-Centrum (Vdc) werd geopend op 17 augustus 1891. Bij de opening beschikte het station over een groot rangeerterrein met sporen aan de Noord en zuidzijde. De sporen aan de noordzijde liepen langs van Gent&Loos en door tot voor het stationsgebouw. De ruimte waar vroeger rails lagen, wordt tegenwoordig ingenomen door het blik van de klanten van supermarkt “Hoogvliet” Deze supermarkt is gevestigt in de voormalige oliegoedfabriek vanVan Toor.( foto Nieuwe Vlaardingsche Courant) Vlaardingen in 1933. Onderaan de Koninging Wilhelminahaven die nog een open  verbinding had naar de Buitenhaven.Tegenwoordig staat hier het Visserijmonument voor hen die omgekomen zijn tijdens het uitoefenen van hun beroep op zee. Het station is links gelegen en heeft zijn hoge middenbouw al verloren. Links onder is de Spoorweghaven te zien met twee zwembaden, mannen en vrouwen zwommen uiteraard gescheiden, nog volop in gebruik. In die tijd kon je nog gewoon zwemmen in het water van de Maas zonder bang te zijn direct opgelost te zullen worden.! Op de brug een lokaaltrein met waarschijnlijk een 5500 voor de trein. Zicht op de draaibrug en sluizen. In 1924 is er nog maar een (1) van de twee zwembad in de spoorweghaven te zien. Ook de houtmolen aan de galgkade was toen nog ingebruik. Aan het perron staat een pesonentrein met twee kop en kontjes te wachten op het vertreksignaal. De goederenloods van Van Gent&Loos aan de Paralelleweg. In de hoogtijdagen van Vlaardingen Haringstad stonden voor, in en langs de loods de verpakte haring te wachten om naar de consument in het binnen- als in het buitenland gebracht te worden. De loods zelf stond ook stampvol met vaatjes haring, varierend van een 1/16 de tot een vol kantje. In diehoogtijdagen beschikte Vlaardingen Centrum over een eigen vaste rangeermachine Overzicht van west naar oost van het rangeerterrein. De fotograaf staat op de Deltadijk en ziet links de Goederenloods, het weegbrug huisje in goede staat en rechts op de achtergrond het Rederijkantoor anex Haringpakhuis van Hoogedijk. Op het spoor een lege kolentrein uit Maassluis en een ketelwagentrein van de NAM die ruweolie heeft gebracht van de Loosdijnseweg in den Haag.(foto Rob Kramer) 2 x 2400 op Vlaardingen-C Op de achtergrond de nieuwe LTS aan de Galgkade en het laboratorium met rattenfarm van de Unilever. (foto Rob Kramer) Locomotor 363 voor het stationsgebouw. Op de achtergrond v r n l.De schoorsteen van de Melkfabriek “Hollandia”, het belastingkantoor, de vissiesfabriek en de oliegoedfabriek van Van Toor.(foto Rob Kramer) Vlaardingen Centrum was de uitvalsbasis voor railonderhoud aan de hoekselijn.(vandaar ook de eerder genoemde railkranen) Voor dit werk waren de 209 en 288 toegewezen 2294 en 209 in ruste en afwachtend op hun volgende klus. Ik weet dat dit de 2247 is. Aan de nummerplaten of de vleugel voorop is dat niet meer te zien Een lokomotief in zijn laatste dagen (voor de nieuwe Kleur!) Drukte op Vlaardingen Centrum.    

Bollenwagen 21 84 910 5  510-7 uit de serie Ucs-y 381 van Depot Vlaardingen. Deze wagen is bestemd oor het vervoer van Dicalciumfosfaat naar de “Super”zoals de Vlaardingers de Kunstmestfabriek aan de Maassluisedijk wel noemde

Detail van het opschriftenschilt van de .Ucs-y 381  21 84 910 5  510-7

2493 met de buurtgoederentrein in een besneeuwd Vlaardingen. Gs-en wachtend op de volgende inzet (foto Rob Kramer) Als het eens goed regende dan kwam de oude spoorweghaven weer even terug van weg geweest. Op deze plaats was vroeger de Spoorweghaven gesitueerd

Plan Dirk in de wijk Holy als onderdeel van de kinderspeelplaats  Dit is de C,- later B7838 geweest.

1110 passeert als losse lok de overweg Beethovensingel op weg naar Rotterdam

De boog tussen de overweg Beethovensingel en de Maassluissedijk. Tegen de achtergrond van een booreiland bij de Schiedamsewerf  Wilton Feyenoord staan de 4 vierlamps seinpalen. Een losse 2200 onderweg naar Maassluis om bij Key&Kramer een buizentrein op te halen.

De zelfde boog als in bovenstaand plaatje maar nu gezien in de richting Maassluis. Het gebouw rechts van het spoor is het onderstation aan de Maassluisedijk Een Sprinter drie in de oude kleuren en onder de portalen heeft net de overweg in de   Maassluissedijk gepasseerd richting Station Vlaardingen-Centrum. Een kleinstukje verder aan de linkerkant, daar houd de firma Overbeek domicilie.

De 2200 van enkele plaatjes terug met een lege buizentrein,onder de oude Driepuntsportalen en in de polder, onderweg van Key & Kramer in Maassluis naar Rotterdam Noord goederen.

Een zware afspanmast behorende bij het toen nog bestaande driepuntsportalen vlak bij Station Vlaardingen West. Deze voorstadshalte werd geopend op 1 juni 1969. Het station bedient de Westwijk (een wijk met meer dan 12.000 inwoners) en de industrieterreinen De Vergulde Hand en ‘t Scheur. Het stationsgebouw (van het type sextant), is in mei 2006 gesloopt. Het stond al een paar jaren leeg, nadat de loketfunctie was opgeheven. Het station is tevens eindhalte van RET buslijn 56 (Holy Noord – Station Vlaardingen West)

Ga naar deel 1

Ga naar deel 1c 

Ga naar deel 2 Hoekse lijn