Diesel Electrisch Materieel ’40: De DE-5

Foto: Bert Stortenbeker

De DE-5 werd eind jaren ’30 ontworpen als lange afstands treinen. Door de oorlog is het er nooit van gekomen, maar zelfs internationale inzet was voorzien. De kopvorm was ontleend aan het omBC motorrijtuig.
In totaal zijn er vanaf 1940 18 stellen van dit ontwerp gebouwd. 6 van deze stellen zijn tijdens de oorlog volledig verloren gegaan. NS wist 14 stellen weer rijdende te krijgen in 1946. De reeks kreeg toen de nummers 181 t/m 192. Later werden uit een combinatie van El. Mat ’40 en nieuw gebouwde motorwagens nog eens twee stellen rijvaardig gemaakt, de 196 en 197.


Foto: Bert Stortenbeker

Daar er weinig eigen foto materiaal te vinden is, is er van Bert Stortenbeker (zelf een fervent Mat ’40-2 liefhebber) en Nico Spilt toestemming en medewerking verkregen het beeld van de DE-5 met plaatjes te completeren. Waarvoor hartelijk dank.

In het verloop van deze pagina zullen weer diverse onderdelen van ontwerp en bouw de revue passeren:

De bakken, Verlichting, inrichting ,daken en de bodems De aandrijving en de draaistellen De bedrading en elektronica De ramen en het glas De koppen Onderdelenlijst

Al naar gelang het ontwerp- en bouw werk vordert, zullen er steed meer ‘klikbare’ pagina’s verschijnen.

De serie begint met een al in half fabricaat klare bak…

De bak voor een Boo.

Een kleine foto-galerij

om het beeld van de DE-5 wat op te frissen 🙂

Foto: Bert Stortenbeker Uitvoering zoals begin ’60 de stellen rond reden.

De blauwe kleur is overgebleven, de rode bloedneus en – voorhoofd zijn verdwenen.

Hier de ABk. Karakteristiek zijn de gele koppeldozen op de Schaku.


Foto: Bert Stortenbeker Als boven, hier de Bk


Foto: Bert Stortenbeker De ABk met mD. De rest van het stel is helaas slechts vaag zichtbaar.


Foto: Bert Stortenbeker Tijdens de grote revisies begin jaren zestig werden de stellen rood geschilderd en van later van vishaken voorzien.

Niet alle stellen haalden deze metamorfose en bleven hun hele leven lang blauw.

Hier de ABk met daarachter een vers gereviseerde mD…


Foto: Bert Stortenbeker ABk onder de kap van A’dam CS.


Foto: Bert Stortenbeker Eind zestiger jaren verschenen zelfs op een aantal stellen de blauwe reclame banen.


Foto: Bert Stortenbeker In de zomer was het in deze stellen eigenlijk niet uit te houden. Vandaar de open ramen.


Foto: Nico Spilt Een ABk met reclame banen.


Foto: Nico Spilt Een Bk met reclame banen. Waarschijnlijk de 196.