Essen

Essen

Na toestemming verkregen te hebben vervolgen wij onze reis naar Essen (B) Bij het verlaten van het emplacement in zuid-oostenlijke richting passeren we “de schuiven”. Hier kwamen in 1944 de Canadezen Roosendaal binnen om hen van de vijand te bevrijden. Links het volop in bedrijf zijnde postkantoor met de bekende rode postwagens. De rechtrijdende  Hondekop richting Bergen op Zoom heeft er geen last van, maar de 800 moet hier zijn beugel weer tegen de draad hebben en weten dat halve kracht hier volle kracht is.

Overweg en Bord zijn reeds lang verdwenen, maar de treinen rijden daar nog steeds links!

De uit Essen afkomstige 800 onder de sluis. Borden kondigen aan dat de stroomsoort gaat veranderen van 3000 naar 1500 volt. Het bovenste bord laat zien dat de stroomafnemer hier gestreken moet zijn

Een van de markanten punten in de lijn Roosendaal – Essen is de “sluis”  Hier dwars op gezien De Sluis. Op de achtergrond het huisje met overweg en bord uit 066  

Langs heel de lijn naar Essen staan nog steeds de eigendomspalen van de SS in gegraven.

De Belgiesche invloed in het communicatiesysteem wordt al duidelijk zichtbaar. Wij doen er nog een kastje omheen! 2609 heeft net een trein afgeleverd en is nu on route naar de Bels Reeks 800 voor de dienst St. Niklaas—Roosendaal passeerd hier de landelijke overweg bij de Bergrand. Nu vinden we hier de nieuwe sluis en een voet/fietstunnel tussen de wijken b en de rest van Roosendaal. Boven het dak van de 039, het oudste stoptreinmaterieel op Roosendaal, is de nieuwbouwwijk  zichtbaar. Op de achtergrond is nog net het ziekenhuis te zien. Na de ruime boog bij Nispen komt de grens met Belgie in zicht De spoorgrens De Barelen, we zijn in Belgie niet waar?, is Belgie, het huis staat in Nederland

De perronzijde van het station van Essen gezien over het emplacement

Tekening van de sporensituatie. Links de spoordriehoek

Toen de grens de grens nog was en Essen over een eigen rangeermachine kon beschikken. Het linkerspoor is mede een onderdeel van de keerdriehoek!

  Tijdens “Operation Dessert” stond het emplacement vol met wachtende treinen voor Rotterdam. Hier stonden zij politiek veiliger als op Nederlands grondgebied.  

De monumentale goederenkoer welke eigenlijk werkeloos stond

Toch moest regelmatig gebruik worden gemaakt van deze Int. Ladingmallen. Er was nog al eens verschil van mening tussen NS en NMBS over het profiel van vrijeruimte (op lokaal niveau.)   Dit is een schuilkelder voor spoorwegpersoneel tijdens WW II. Als men tijd had werd er weer eens een opgeruimd, maar snel ging het niet! De keerdriehoek waar Roosendaal nog wel eens gebruik van maakten als schade materieel gekeerd moest worden voor veilig transport naar de werkplaatsen Dat onderhoud geen hoge preoriteit had is hier wel te zien. Het keren van de 29013 in beeld gebracht. De loc is via het spoor op plaatje 078 doorgelopen tot naast de goederenkoer en komt dan achterover terug zoals op de volgende plaatjes is te zien. Gaat 6tot over het wissel en dan over het linker spoor naar voren tot aan het stootjuk van plaatje 087. Gaat dan weer achteover tot aan de goederenkoer en komt dan terug tot aan het seinhuis en gaat op plaatje 095 wachten op het vervolg van zijn reis.             Ook de 12.004 is hier regelmatig te gast om te driehoeken. De 2400 waren de aangewezen trekkrachten voor de dienst op Essen. Hier komen zij uit Essen over Rechter = verkeerd spoor= naar Rsd 2530 met sproeitrein was hier een veel geziene gast Ook de 2200 kwamen tot in Essen. Vooral met zware treinen, Essen is berg op, als er geen electrische tractie voor handen was.   Grenspaal 241 Op de terug weg naar Nederland zien we uiteraard dit bord weer staan!

De Nederlandse bovenleidingportalen zijn al heel snel in zicht even als de seinen op 107