Roosendaal Goederen

Roosendaal Goederen

In de jaren negentig van de vorige eeuw was al goed te merken dat het verval van Roosendaal-goederen in gang was gezet. Grenscontroles waren er niet meer en de treinen naar het zuiden werden op de “Kijfhoek”gecombineerd en nagezien. Edoch, niet al het goederenverkeer was van Roosendaal verbannen, De “suiker” kreeg in de campagne zijn bieten per spoor aangevoerd, de PTT-treinen stopten aan het postperron en de werkplaatsen van Conrail en de NS werden nog steeds van materiaal voorzien. Roosendaal diende ook als wachtsporen voor Bergen op Zoom, Philip Morris, Goes en Vlissingen-Sloe. Bijzondere treinen en wagon voor België/Frankrijk stopten nog steeds op het uitgebreide goederenemplacement.

De seinhuiswachter in post B heeft nog steeds de touwtjes strak in handen. Ook al word het zienderogen minder.

De 1115 komt met een bonte trein uit het westen en gaat zodadelijk de voormalige wagenwerkplaats van de HSM passeren. Let even op het restant van de treintjestrein!

Een blik op de tuin van Oost naar West. De rood-witte rangeerpalen met dito vleugels  doen nog dagelijks dienst . De 1155 met vertrekkende containertrein naar de Kijfhoek

De 1134 zal zodadelijk over de wisselstraat naar recht afbuigen en doorlopen tot aan het lichtsein wat aan de Westzijde op rood staat

De 1220 met een lege bietentrein . Deze uit lege kolenbakken bestaande treinen stonden altijd aan de Noordzijde van het opstelterrein en moesten altijd onder de seinbrug door.

De 1213 op het Brabantse spoor. De trein komt uit de richting Breda/Tilburg en zal dadelijk bij de Red Band de sporen van de lijn uit het westen gaan kruizen. Het meest rechtse spoor loopt dood bij de overweg in de Gastelseweg.

1218 met een voor België bestemde staaltrein

1312 met een lege olieboot richting Kijfhoek

Gastelseweg met 1311-1213-12xx en twee ketelwagens

De 1611 met een stammetje Belgen voor de IJssellijn is hier even verdwaald

Op de meest noordelijke sporen rangeert de 2477 met een lege bietentrein. Aan de andere kant zal wel een 12 of 1300 komen om de trein weer naar Nuth te brengen

In de vroege morgen vertrok de Chloortrein naar Bergen op Zoom  altijd in twee delen. Hier de voortrein met twee locomotieven. De volgtrein had een loc zodat er in Bergen drie 2400 waren om de trein door de stad te helpen (zie deel twee)

2432 en 21 brengen een containertrein voor het Sloe binnen. Dit was in de tijd dat de post nog de post was.

Ook dit is helaas verleden tijd. De post moet nu zonodig in de file staan!!

Een bruine MP heeft een veilige inrijder en de 2400 een veilige uitrijder gekregen. Dat de 2400 aan het rangeren is kan je zien aan de frontverlichting op de loc.

Nogmaals de MP

Helaas is deze plaat niet al te scherp maar hier is het begin van de afbraak al te zien. Het spoor met stootjuk komt van de rangeerheuvel en liep in het verleden door tot in de tuin.

Net buiten Roosendaal, daar waar vroeger RBC huisveste en net voor de aftakking naar Philips passeert deze MP een van de laatste onbewaakte overwegen (Lorentzstraat)

Het gebeurde niet vaak maar er kwam wel eens een zware B diesel tot op Roosendaal. Hier maakt de 5111 zijn opwachting

 

Zomaar een mooi nostalgies plaatje

De “oude “seinbrug op een nieuw plaatsje

Alles is verleden tijd, het materieel, de seinen en de sfeer.