De tuin

De tuin

De tuin is het gedeelte van het stationsemplacement wat gebruikt wordt om overtollig en reserve materieel tijdelijk  te stallen. In het verlengde van de tuin lagen meestal de goederen en tractiesporen.
In het weekeinde, en dan vooral op zondag, stond de tuin van Roosendaal vol met materieel wat op dat moment niet in de dienstregeling paste.

Op het laatst van hun loopbaan had de Benelux trek-duw nog al met storingen te kampen. Hier wordt een defecte stam door de 1658 Rsd binnen gebracht voor reparatie.

Vanaf de andere zijde is de 2225 met de Lourdes-express aan het rangeren. Rsd was het eindpunt voor deze Franse rijtuigen  De 1101 is ook klaar en wordt afgerangeerd tot de volgende dienst op maandagmorgen.

De 1103 is net met een goederentrein uit het zeeuwse binnengelopen en staat hier voor de Rood-Witte paal te wachten op vertrek naar de Kijfhoek.

Geniet rustig van de serene zondagsrust op het station van Roosendaal.
(de 1717 is nog niet aan de NS overgedragen! Zie het bord op het zijrooster.)