De dans net niet ontsprongen. Jammer

De dans net niet ontsprongen. Jammer

 

NCS inspectie rijtuig A1 denkt hier nog dat het opgeknapt zal worden (wij trouwens ook) voor NS150. Helaas dacht Utrecht (Andreolie) daar anders over!?

Door de werkplaats waren alvast enkele ramen weer zichtbaar gemaakt, Het mocht helaas niet helpen. In alle stilte is het rijtuig snel naar Koek in Mijdrecht gebracht om daar VOOR de feestelijkheden van NS gesloopt te worden.

Een andere bijzondere gast die Roosendaal niet overleefde was de ex EZHESM accu locomotief die door de STIBANS ergens in België gevonden was.

De lok samen met de ex HSM-D naast de loods

Enkele Blokkendozen opgeborgen in afwachting van een verder lot

     

Deze is bestemd voor de SSN.

De hele sproeitrein terzijde gesteld, materaal/opslagwagen-sproeiwagen-ketelwagens.

De drie ketelwagens zijn gespaard en worden in de nieuwe Onkruidbestrijdingtrein hergebruikt

Sproeiwagen NS 974 1023-1

Hier gekoppeld met een ander ter dood veroordeelde.

De 1023 was uitgerust met draaistellen van de ex OmBC 11, het oude inspectierijtuig van de NS

De aflosser staat al gereed om de taken van de “Blokkendoos”over te nemen

Ook voor deze variant van onkruid bestijden op emplacementen was een einde gekomen. Enkele hebben een nieuwe bestemming gevonden bij een Museumbedrijf (VSM)

Zijn opvolger staat hier in de loods alklaar om ingezet te worden.

Ook voor de slijptrein oude stijl was een einde gekomen en kreeg een retourtje Mijdrecht. De beide tenders, die nog afkomstig waren van de Zweden NS 4000, zijn niet gesloopt. Zij vonden onderdak bij de stoomdienst van Corus in Ijmuiden.

 

Een van de Twee slijpinrichtingen onder de bak. Voor het slijpen was veel water nodig en dat zat in de twee tenders van de ex NS 4000.

De beide tenders van de slijptrein.

Voor oefeningen aan ketelwagens had NS voor de overheid en bedrijfsbrandweerkorpsen (Gemeenten)deze instructie wagen ontwikkeld. Hij zat vol met gaten en scheuren die dan gedicht moesten worden.

Een van de nieuwe typen werkwagens die de oude blokkendozen moeten gaan vervangen.

  Het was niet alleen werkmateriaal wat te wachten stond op de slopershamer. Deze plan D kreeg nog enig uitstel daar er enkele nestjes met eieren gevonden waren in de schortbeplating Plan E met bijzondere beschrifting

Na het feest van NS150 waren de opgeknapte plan E niet meer welkom. Zij werden dan ook direct terzijde gesteld en gereed gemaakt voor afvoer naar Koek. Hier de C en RD.

De kop van de C

C6625

Enkele asbeststellen gereed om afgevoerd te worden

Op 2 augustus 1987 staat de 6184 37 38 102-1, ex stuurstand Benelux, ex RD plan D, klaar om gesloopt te worden

Gelukkig heeft dit “Bosboom”Rijtuig de dans ontsprongen. Het is nu te zien in het NSM ie Utrecht

        ga naar deel 2