Roosendaal

Roosendaal

In 1851 vroeg een zekere Louis Gihoul, grootgrondbezitter te Essen België, afkomstig uit de maritieme sector en met grote belangen in het bankwezen, een concessie aan voor een spoorlijn van Antwerpen over Roosendaal naar de RoodeVaart (Moerdijk) om verder te gaan met een bootdienst op Rotterdam. Hij begreep al snel dat het spoor een grote toekomst tegemoet ging en was er dan ook zeer opgebrand op deze concessie. Het gerucht wil dat Gihoul aanvankelijk de spoorlijn slechts tot in Essen wilde aanleggen om zo zijn vrienden uit Antwerpen en Brussel vlak voor de deur te kunnen begroeten. In werkelijkheid moet men de aanleg van deze spoorlijn in nauwe samenhang met zijn zakelijke interesse en de drang naar goede verbindingen met Duitsland . Eigenlijk moest de lijn vanaf Antwerpen via de kortste weg naar Breda lopen, wat toen al de voorkeur  van de Nederlandse regering had, maar Gihoul wist zijn zin door te drijven en de lijn dicht langs zijn deur te laten lopen. Bovendien was de meeste grond tussen Kappellen en Roosendaal zijn eigendom, wat omslachtig onteigenen voorkwam. Nadat de vereiste contanten aangetoond waren, werd hem de concessie gegund. Met dien verstande dat hij ook de lijn Roosendaal-Breda voor zijn rekening moest nemen. Hiertoe stichte hij de “societe Anonyme des Chemins de fer d‘Anvers a Rotterdam” op, kortweg AR genoemd.
Dit in het kort de ontstaan geschiedenis van de lijn over Roosendaal. In Railhobby 12-94 kunt U de verdere geschiedenis van de stations Essen en Roosendaal lezen.

In de jaren 1986-1992 woonde ik in Roosendaal aan de lijn naar Essen. In deze tijd was NS volop bezig met de voorbereidingen van NS150 en was de glazenloods, na definitief gesloten te zijn!, weer volop in gebruik. In deze periode heb ik ook dan veel, heeel veel foto’s en dia’s kunnen schieten. Ik zal proberen hieronder een beeld verslag te maken van het toenmalige station Roosendaal met uitstapjes naar Bergen op Zoom en de activiteiten in de loods.

Roosendaal 1986—1992

Vanuit de Brugstraat kijkt men recht tegen de façade van het imposante stationsgebouw van Roosendaal. Nu is hier de Sationsrestauratie ondergebracht. Voorheen diende deze vertrekken als visitatiezalen van de Douane. De grens was toen nog de grens met alles er op en er aan incl. gewapende Marechaussee. Rechts van het beeld is de huidige ingang te zien.

In dit gedeelte van het gebouw zijn de dienstvertrekken en de grenswisselkantoren ondergebracht. Aan de linkerzijde van het hoofdgebouw stond het postkantoor wat plaats heeft moeten maken voor een forensen parkeerplaats. Op ongeveer deze plaats stond het 1e station van Roosendaal.

De nieuwe tijd met taxistandplaats. Na de oorlog is dit deel van het gebouw geheel nieuw opgebouwd. De bestelkantoren van de HYSM en SS waren in dit gedeelte ondergebracht. Nu zijn het  dienstvertrekken.

Zicht op de fietsenstalling en de  poort naar de goederenkoer. Helemaal recht op de foto stond de elektrische centrale van de SS.

Wat verderop in de Spoorstraat  zijn de werkplaatsen en de garage van de Brabantsche Buurt Spoorwegen te vinden. Veel bussen reden nog rond in de outfit van de jaren 70-80.De weg volgt hier het oude tracé van de spoorweg naar Breda.

Op het hoekje van de Brugstraat en het stationsplein stond het agentschap van van Gent&Loos. Helaas moest dit gebouw plaats maken voor de expansie drift van het er naast gelegen Hotel. Jaren lang is dit een kaalslag geweest daar de benodigde vergunning niet rond gemaakt konden worden.

Zeldzaam sfeerplaatje van het altijd drukke emplacement. De Geel/groene Belg heeft net een goederentrein uit Essen afgeleverd en gaat nu weer terug naar Essen. De 1306 kijkt toe. Belgische diesels waren een zeldzame verschijning in Roosendaal.

Het bekende kruis- en overloopwissel in de sporen 1, 2 en 3 tussen de perrons 1 en 2. Daar er in België links gereden wordt is dit  wissel noodzakelijk om van rechts naar links rijden mogelijk te maken. Hondekop Mat 54 staat gereed voor vertrek richting Breda

De gereedstaande Hondekop is er een met instaptreden in de neus. De ’54 was ingezet op de dienst Breda-Vlissingen.

De 1626 en 1146 in dubbel tractie. De 1600 is hier in opzending en niet de 1100 zoals waarschijnlijk gedacht. De normale tractie voor een stam Belgen was in de regel een 1100. Maar hier zijn uitzonderingen op!

Hier dan de eerste uitzondering op de regel, de 1307 met gehuurde Belgen op de dienst Vlissingen-Zwolle over de z.g.n. Zeeuwse en IJssellijn.

De 1135 staat met open deuren gereed voor vertrek richting Breda. Let even op de kleur van de palen van de seinen. Deze Rood/Witte rangeerseinpalen  waren ongeveer de laatste nog actieve armseinen  in ons land.

Het fluitje heeft geklonken, de V brand en de deuren zijn dicht. Rijden maar!!

Met beperkte snelheid gaat de 1135 over de wisselstraat aan de oostzijde van Roosendaal.

Ondertussen is de 1102 met een stam plan E aan het binnenlopen voor Vlissingen

en heeft de 1138 net de brug over het Kanaal door Noord- Beveland verlaten en spoed zich richting Bergen op Zoom  en Roosendaal

Deze Hondekop 4 nadert op volle snelheid het viaduct over de A58. Vlak voor het viaduct bevind zich een van de meest beruchte overwegen van Roosendaal en Nispen. De overweg is/was berucht om zijn vele zelfdodingen die daar gebeurde. Persoonlijk ben ik daar als brandweerman div, malen bij betrokken geweest.

Intercity treinstel 1741 met eenbeensstroomafnemer is net de beruchte spoorwegovergang na het viaduct over de A58 gepasseerd.

beide treinstellen zijn onderweg naar Bergen op Zoom

Zelfs mat 46in het geel.

Veel losse machines kon men tegenkomen op de Zeeuwse lijn. Deze 1203 is onder weg naar Goes om daar een beladen goederentrein van uit het Sloegebied aan de haak te slaan.

Plan V onder de beroemde Brabantse bogen op het eerste stukje van de Brabantsenlijn Op de achtergrond de snelweg Rotterdam Breda Antwerpen

De 1122 met IC rijtuigen raast door Lage Zwaluwe en zal zo overlopen naar de Brabant route.

Binnenkomst van o.a. de 1741. Links is nog net een glimp van Seinhuis B zichtbaar. Let even op de wonder mooie seinpalen en seinbrug!

Overzicht van Noord naar Zuid van de opstelsporen. Rechts is de Suikerfabriek te vinden.